Velmi živě se o azbest v mateřské školce v Dubé začala zajímat skupinka rodičů obzvlášť poté, co vyšly najevo výsledky měření v mateřince před třemi lety. Již tehdy byly hodnoty pro výskyt azbestových vláken v ovzduší hraniční. Chtěli vidět protokoly z měření, studie, ve kterých se píše o stavebním materiálu, ze kterého školku postavili. Apelovali také na vedení města, aby je svědomitě informovalo o každém svém kroku ohledně azbestu v mateřince.

Chtějí nezávadné prostředí pro děti

V lednu rodiče zřídili své vlastní internetové stránky, na kterých vysvětlují, o co jim jde. Ve čtvrtek odeslali otevřený dopis každému z dubských zastupitelů zvlášť, ve kterém nastiňují svou představu o tom, jak by se mělo v záležitosti azbestu v mateřské školce v Dubé postupovat dál. Dopis podepsalo osm lidí.

„Naším přáním je zajištění stabilně nezávadného prostředí v mateřské i základní škole. Nezbytnou podmínkou kvalitního řešení je podle našeho názoru odpolitizování a transparentnost,“ píší rodiče ve svém otevřeném dopise zastupitelům. Stejně se také vyjadřují na svých internetových stránkách.

Záležitostí výskytu azbestových vláken v ovzduší mateřinky se v Dubé zabývají už od loňského podzimu, kdy v prostorách školky dosáhl počet azbestových vláken ve vzduchu až sedminásobku. Měření provedli krajští hygienici na základě výsledků měření z roku 2008, které jim zaslal zastupitel Milan Netrh. Na společné schůzce s rodiči a zastupiteli v Dubé to minulý týden potvrdil ředitel krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.

Po listopadových šokujících výsledcích měření se předškoláci přestěhovali do prostor ve zdejší základní škole, kde jsou dodnes. Podmínky v ní ale nejsou pro děti úplně ideální. Kromě menšího prostoru si učitelky chodí s dětmi hrát například na hřiště ke staré školce. Aby se k němu s dětmi dostaly, musí přejít přes hlavní silnici, která Dubou protíná.

„Pokud chtějí, aby si děti pořádně zařádily, tak s nimi chodí na hřiště k budově školky. Jinak také využívají tělocvičnu základní školy,“ řekl Filip Tesař, jeden z tatínků dětí, které do mateřské školy v Dubé chodí.

Před koncem roku nechali v Dubé také zpracovat stavebně technický průzkum mateřinky. Zakázku dostala na základě doporučení firma Omnipure s.r.o. Její jednatel Petr Balvín odebral ze stěn školky i ze stěn tělocvičny u základní školy vzorky. V těch z mateřinky se azbest nepotvrdil, ve vzorcích z tělocvičny ale ano.

Následovalo intenzivní čištění ve školce a další měření azbestu v ovzduší mateřinky. Výsledky byly hotové v lednu letošního roku.

Azbest byl ve školce v normě

„Hodnoty azbestu ve školce jsou po čištění výrazně pod limitem. Měření probíhalo také v tělocvičně, kde jsou hodnoty azbestových vláken rovněž v normě. Takže i když se budova skládá z azbestových desek, provoz v tělocvičně normálně pokračuje dál,“ uvedla na lednovém zasedání zastupitelstva starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Díky příznivému výsledku prosincového měření se začalo stále častěji diskutovat o tom, zda se děti do budovy školky nastěhují znovu nebo ne a kdy. Tyto spekulace velmi rázně zarazil ředitel Vladimír Valenta.

„Abych mohl rozhodnout o tom, že se děti do školky nastěhují zpátky, potřebuji mít víc než jen jeden pozitivní výsledek. Proto budeme v průběhu února ve školce měřit znovu za simulovaného provozu.

„Teprve pokud toto měření vyjde pozitivně, dalo by se o návratu dětí do mateřinky uvažovat,“ informoval rodiče na společné schůzce v Dubé minulou středu ředitel Valenta.

Odmítají přenášení zodpovědnosti

Ten také zdůraznil, že je důležité zabývat se otázkou zdroje. To znamená tím, odkud se azbest do ovzduší mateřinky dostal.

„Výchozím bodem pro další postup by mělo být nalezení zdroje. Dále vás žádáme o včasné, úplné a nezkreslené informování o krocích, které vedení města v záležitosti mateřinky podniká. Vyzýváme vás také k urychlenému projednání situace na mimořádném zasedání zastupitelstva. Očekáváme od města aktivní přístup a odmítáme alibistické přenášení rozhodování a odpovědnosti na jiné úřady nebo dokonce na rodiče,“ uvádějí v závěru otevřeného dopisu rodiče.