Ten začne sloužit dětem a rodinám v tíživé situaci. Sama nezisková organizace Rodina v centru působí na Novoborsku již 15 let a jejích služeb využívá každý rok tisíc lidí. „Ještě vše připravujeme, zařizujeme a uklízíme, abychom mohli co nejdříve přivítat klienty v novém domě,“ uvedla Petra Vlčková, ředitelka organizace.  

Stavba domu byla financovaná z Evropského fondu regionálního rozvoje. Dům vznikl i díky podpoře místních lidí a firem. Dům se pro veřejnost otevře v sobotu 15. května, kdy je Mezinárodní den rodiny. "Otevřeme brány  domu návštěvníkům, kteří jsou na novou stavbu zvědaví a chtějí si ji prohlédnout i zevnitř,“ informovala Vlčková. Jak poznamenala, navíc k události připravují i Běh pro rodinu, kterého se budou moci zúčastnit rodiny, ale i sportovci, a ujít nebo uběhnout vytyčenou trasu na cyklistickém oválu během celého dne.

Novostavba sociálního centra včetně vybavení vyšla na 17 milionů korun. Postavit si dostatečné zázemí pro své aktivity bylo možné jen díky získání dotace 16 205 000 korun na stavbu od Evropského fondu regionálního rozvoje. Na zbytek vyhlásila veřejnou sbírku.

„Chyběly nám konzultovny, učebny, tréninkové dílny a zahrada a hřiště pro děti, to vše se teď mění,“ poznamenala. Jako první se do Domu rodiny stěhovaly tři registrované sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta a Občanská poradna.

Po rozjetí běžného provozu budou lidé moci pod jednou střechou řešit celou paletu svých problémů, počínaje ztrátou a hledáním nového zaměstnání a bydlení, řešením rodinných krizí a obnovou rodinných vztahů přes občanskoprávní nebo trestněprávní kauzy, zdravotní problémy, až po hmotnou nouzi, řešení zadlužení a exekucí. Klienti budou moci volně přecházet mezi různými typy služeb a řešit své problémy bez zbytečných místních a časových bariér.

V Domě rodiny jsou také místnosti pro individuální konzultace klientů rodinné a dluhové poradny, učebny pro workshopy a besedy. Kapacita domu poskytne prostor pro technickou dílnu, tréninkovou kuchyni a pohybové herny, kde budou klienti získávat nové dovednosti a pracovní návyky. Pro veřejnost na okolním pozemku bude k dispozici zahrada.

Zásluhou své polohy v centru Nového Boru je Dům rodiny snadno dostupný a lidé získají na jednom místě sociální služby, nízkoprahové zařízení pro mládež a odborné sociální poradenství. I nyní Rodina v centru pomáhá s výukou školáků, jejich doučováním a každý den zajišťuje ve svém Komunitním centru otevřený klub Vafle.

„Náš nízkopráh je klub, který má nízký práh. To znamená, že do něj může přijít každý, kdykoliv v otevírací době klubu, je zdarma, není třeba vyplňovat žádné přihlášky ani souhlasy rodičů a dělá se v něm to, co zrovna děti a mládež baví,“ vysvětlila Petra Vlčková. „Vrcholem naší práce je, když se některé dítě svěří kolegovi s nějakým svým problémem a my máme možnost mu pomoct. Jsme totiž kolikrát jediní, komu se tyto děti svěří,“ zdůraznila.

Z dokončené stavby a brzkého slavnostního otevření Domu rodiny má radost také starosta města Jaromír Dvořák: „Rodina v centru je pro nás velmi důležitý partner. Ve vztahu k ohroženým skupinám obyvatel a proto se jim snažíme vyjít vstříc, a v případě stavby jsme pomohli s pozemkem,“ komentoval Dvořák.