Ty chtělo město, i s jejich celkem čtrnácti dětmi, vystěhovat kvůli nesplaceným finančním závazkům vůči městu. „Obě rodiny se dobrovolně odstěhovaly do České Lípy,“ potvrzuje Miloslava Hudaková, starostka Zákup. Exekutor do města přesto ve čtvrtek přijel. „Je třeba oficiálně dům zapečetit, aby se rodiny nemohly třeba za týden vrátit zpět,“ doplňuje zákupská starostka.

Důvodem k vystěhování obou rodin nebyly jen dluhy na nájemném a poplatcích za svoz komunálního odpadu, ale zejména katastrofální stav objektu v Nádražní ulici, kde rodiny žily. „Je totálně vybydlený a navíc v něm dokonce hrozí zřícení stropů,“ popsala před časem Miloslava Hudaková.

Rodiny se do domu v Nádražní ulici, který byl centrem pro lidi s nižšími příjmy, přestěhovaly z bytů na sídlišti, kde dlužili za nájemné. Všichni tehdy dostali soudní výpovědi bez nároku na náhradní byt. To, že se rodiny přestěhovaly, je nesplacených dluhů vůči zákupské radnici nezbaví. „Peníze budeme vymáhat soudně,“ popisuje další kroky starostka Hudaková.

Celou záležitostí se zabýval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v České Lípě. Ten apeloval na to, aby byl rodinám stanoven splátkový kalendář na dlužné nájemné či jim bylo poskytnuto ubytování v místní ubytovně.