Tato významná kulturní památka je v současné době jak pod drobnohledem odborníků z libereckého územního pracoviště Národního památkového ústavu a z úseku památkové péče Městského úřadu v České Lípě, tak i zástupců obce Volfartice a rovněž vikariátního technika litoměřického biskupství. Odborníci pracují na obnově fasády o rozsahu 571 metrů čtverečních.

„V současné době probíhá druhá etapa opravy venkovních fasád kostela, a to lodi, presbytáře a spodní části západního štítu kostela do úrovně první štítové atiky. Práce navazují na ty, prováděné na této kulturní památce v předchozích letech. Krom přispění od Nadace ČEZ, jsme získali další finanční prostředky ze státního dotačního titulu a samozřejmě i od obce. Všem za to patří veliký dík, neboť kostel sv. Petra a Pavla je významnou urbanistickou dominantou Volfartic a okolí. V rámci pravidelných mší a dalších společenských akcí je přístupný věřícím i ostatní veřejnosti,“ říká Jan Souček, vikariátní stavební technik litoměřického biskupství.

Kostel tak podle něj bude i v budoucnu využíván nejen k liturgickým účelům, ale i ke konání kulturně vzdělávacích společenských akcí ve spolupráci s obcí. „Zejména se jedná o bohoslužby, koncerty a prohlídky interiéru kostela.“

Obnova dětského hřiště na Starém Újezdu v České Lípě je téměř hotová.
FOTO: Lípa obnovuje dětská hřiště. Prakticky hotovo je na Starém Újezdu

Kostel svatého Petra a Pavla je farním kostelem Římskokatolické farnosti Volfartice, která spadá pod litoměřickou diecézi. Pravděpodobně stojí na základech prvního gotického kostela, o jehož době vzniku se ale vedou jen dohady. Jisté je podle dobových zmínek jen to, že „nějaký kostel“ ve Volfarticích stál už v roce 1352, potažmo 1365, kdy je zmiňován v souvislosti s oltářem Panny Marie. Jeho existence byla ve 14. století potvrzena i záznamem seznamu o odvádění desátků. Současná rokoková podoba kostela pochází z konce 18. století. Iniciátory jeho přestavby do dnešní podoby byl řád Maltézských rytířů, který se v 17. století stal majitelem Volfartic a tím se ujal i místní duchovní správy.

„Kostel je významnou dominantou obce a je chráněnou kulturní památkou. Turisté, kteří se u nás zdrží déle, si ho vždy snaží prohlédnout. Zajímá je i hřbitov, neboť některé náhrobky tak, jak šel čas, jsou opravdu unikátní. Proto společně s památkáři během kontrolních dnů dohlížíme na to, zda vše probíhá podle jejich doporučení a rozhodnutí. Momentálně třeba řešíme konečnou barvu fasády po skončení oprav,“ říká starostka obce Marie Bernátová. Jak dodává, po sečtení všech dotací získaných na opravy kostela, je chybějící částka vždy přerozdělena mezi obec a farnost. „Již jsme tak například přispěli na střechu, první etapu opravy fasády a teď i na druhou. Díky veřejné sbírce našich občanů se nyní opravují i kostelní hodiny.“

„Historie a kultura jsou neodmyslitelně propojeny, zvláště v minulosti byla jejich pojítkem církev, která tak zanechala naší době bohaté kulturní dědictví v podobě nemovitých památek. V mnoha případech se přitom jedná, když ne přímo o unikátní, tak alespoň velmi zajímavé stavby, které jsou dnes chráněny státem. Patří mezi ně i kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích. Proto správní rada nadace neváhala podpořit žádost tamní farnosti a přiznala jí v rámci grantu Podpora regionů půl milionu korun na jeho pokračující opravu,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.