Mezinárodní den Romů oslaví v úterý 8. dubna v mimoňském kostele svatého Petra a Pavla. Oslavy odstartuje v 17:00 bohoslužba Za pokojný život Romů a dobré soužití mezi lidmi, vedená Václavem Horniakem. Den poté se oslavy přesunují do Kuřivod.

Podle organizátorky Emilie Horáčkové z ORS Bachtale se mohou návštěvníci těšit po oba dny na bohatý kulturní program.

„Romský varhaník Kamil Vavrek zahraje skladby J. S. Bacha, V. Fancka či M. Widora," zve lidi do mimoňského kostela Horáčková. Romskou hymnu zazpívá za doprovodu saxofonisty Ivana Holuba Věra Zubková.

Během programu se najde čas také na modlitbu v romštině či ukázku romské poezie. Ten, kdo žádá odstranění vepřína v Letech, který v 70. letech vyrostl na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, bude moci podepsat výzvu.

Druhý den oslav začíná ve středu v 15:00 v kuřivodském Místním centru, kde s přednáškou o historii Romů vystoupí romista Zbyněk Andrš. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu romské výtvarnice Ireny Eliášové ml., ochutnávku tradičních romských jídel nebo taneční a pěvecké vystoupení dětí z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z Náhlova pod vedením Daniely Cincibusové.

„Romská spisovatelka Irena Eliášová z Mimoně na akci představí své knihy a přednese vlastní tvorbu," láká Horáčková s tím, že po dobu konání oslav bude vyhrávat romská kapela.

Romština zazní v novoborském kině

Mezinárodní den Romů si v úterý připomenou také v Novém Boru, kde od 10:00 v městském kině začíná komponovaný program pro žáky místních základních škol. Cílem je představit romskou kulturu a její významné osobnosti.

Podle organizátorů vystoupí místní amatérští hudebníci, prostřednictvím mluveného slova se pak publikum dozví něco o historii a původu Romů a seznámí se s romštinou, která je rozmanitým jazykem. Z řady dialektů jsou na našem území těmi nejrozšířenějšími slovenský, maďarský a olašský.

Program připravil odbor školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, ZŠ praktická a Kultura Nový Bor.