Roušky budou postupně po dávkách distribuovány, nicméně pokud zájemce patří do ohrožené skupině ( senioři, chronicky nemocní, problémy s imunitou) a nemá možnost roušky si obstarat, může zkontaktovat vedoucí Pečovatelské služby Romanu Kučerovou: 724 793 423, dps-ks@kamenicky-senov.cz.

.