Co v poslední době, kromě pandemie, trápí Nový Bor?
Když pomineme pandemii tak v současné době řešíme sníh a běžné provozní věci. Věnujeme pozornost třeba také očkování, respektive pomoci seniorům s registrací. To, co nás zásadně trápí, je nejistota v příjmech města. Nejistota v důsledku vládního daňového balíčku a schválení superhrubé mzdy u fyzických osob. Podle predikce České spořitelny bychom měli dostat o 11 milionů korun méně, propočty Svazu měst a obcí zase pro nás vychází mínus 15 milionů korun. To se odrazilo v rozpočtu, který jsme schválili v prosinci. Na straně příjmů v něm počítáme s částkou o 19 milionů nižší než vloni. Vrátili jsme se tak na úroveň roku 2018. Štěstí máme v tom, že nejsme zadluženi, máme splacené všechny úvěry z minulosti. Proto nás to velmi limituje v otázce investic.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkJinak, jestli nás ještě něco trápí, tak to je správa majetku a opravy komunikací. Síť je tady zastaralá, plyn od II. světové války a podobně. Jsem rád, že se podařila dohoda s vodárenskou společností (SVS) na rekonstrukci kanalizace a vody, případně přejímání starého majetku, který zrekonstruovalo město. Tam ta spolupráce je vynikající. Věřím, že bude probíhat i dál. V tomto ohledu nyní například řešíme s SVS přejímání vodovodu – vodojemu na Chotovickém kopci. Za to jsem rád, protože si nedovedu představit, že by to bylo vše v majetku města.

O které hlavní a „rozjeté“ akce, určitě nechcete přijít a dokončit je i přes nástrahy krizové doby? Čím jsou pro vás důležité, smysluplné?
Především nechceme přijít o peníze na opravy komunikací, protože jak majitelé inženýrských sítí budou provádět další rekonstrukce, tak chceme nadále udělat celoplošné opravy povrchů dotčených ulic. Zároveň jsme zažádali o dotace na opravy ulic Wolkerova a Smetanova. Problémem těchto ulic je, že jsou velmi široké a tím jsou u nich vysoké náklady na jejich opravu.

Nechceme přijít o tři nejdůležitější akce a to je oprava mostu v ulici B. Egermanna, střecha na radnici, která je v havarijním stavu. K nejdůležitějším akcím náleží i varovný a informační systém města. Jeho součástí je jednak digitální povodňový plán,ale také městský rozhlas, protože zejména v těchto krizových věcech vidíme, že to informování obyvatel prostřednictvím jen sociálních sítí, internetu není dokonalé. Celá řada obyvatel ze starší generace není schopna tyto informace pobrat. Když vezmeme, že dva a půl tisíce z 12 tisíc obyvatel městě je starších 70 let, tak prostě se k nim každá informace obtížně dostává. Tento systém by měl pomoci stav zlepšit.

Maxim Velčovský.
Novoborský Lasvit dál boduje. Má nejlepšího kreativního ředitele

Jaké další projekty máte „na stole“?
Pokračujeme s přípravami na stavbu venkovního bazénu. V tomto roce by mělo proběhnout převzetí pozemku od TJ Jiskra a připravena projektová dokumentace, máme pro to naplánované zhruba 2 miliony, to není málo. Počítáme také s tím, že z peněz, které se nám z dotací vrátí bychom udělali základní rekonstrukci Praktické školy. Potřebuje nová okna případně i zateplení a vnitřní úpravy. Protože vidíme, přes všechna pozitiva nastavení vzdělávání lidí s hendikepem, tak postavení Praktické školy je pro určitou skupinu mládeže nutné, nezastupitelné. Není možné ho nahradit začleněním do běžné výuky základních škol. Navíc u tohoto vzdělávání jsme spádovou oblastí pro Krompach, Kamenickošenovsko a další obce, které takovou školu nemají. Jsou rádi, že jsme ji v Boru udrželi a chceme do ní investovat.
Samozřejmě jsme si vědomi a průběžně se snažíme řešit přípravu dalších akcí, ať už se to týká ulice TGM nebo Tyršova náměstí, vše je právě odvislé kolik peněz nám ve skutečnosti přijde.

Čím se město snaží ulehčit obyvatelům, firmám a živnostníkům těžkosti spojené s nouzovým stavem? Jak za nouzového stavu funguje městský úřad?
Uvědomujeme si zatížení živnostníků a podnikatelů v důsledku nucených uzávěr provozoven, které s mírnými přestávkami trvá již téměř rok. Proto, i když má v důsledku vládního balíčku omezený rozpočet na letošní rok i samo město a úlevou na nájemném přijdeme o další část příjmu, bylo pro nás prioritní zachovat stávající síť obchodů a dalších služeb, aby si lidé mohli nakoupit, kde jsou zvyklí, dojít si na jídlo, ke své kadeřnici.

Sociální služby budou dál informovat všechny své klienty, které mají v terénu a nabízejí jim pomoc při registraci a naše Turistické informační středisko jsme učinili tím místem, kde zase budou moci lidé získat informace a případně jim také pomohou s registrací. S Českou Lípou jsme se také dohodli na spolupráci při zabezpečení velkého očkovacího centra, které má být v českolipském Crystalu. Velmi rád jsem za výbornou spolupráci s praktickými lékaři.

Pokud jde o chod úřadu, tak se musíme pohybovat v mantinelech nařízení vlády což je 2x5 hodin týdně, což se snažíme zabezpečit s tím, že úředníci jsou v elektronické i jiné komunikaci dostupní, k dispozici v podstatě během celého pracovního dne. Je třeba si také říci, že i úředníci jsou ohroženi a třeba přes Nový rok se nám kvůli nákaze téměř rozpadla městská policie a musel jsme požádat o pomoc republikovou policii, které děkuji. Naštěstí už je naše MP zase funkční.