Jaké nejakutnější problémy v tomto období řeší vedení města?
Záležitostí k řešení je každý den mnoho, od drobností až po velké městské projekty. Z těch drobnějších věcí jsou pro občany jistě aktuální opravy chodníků a komunikací, které jsou po zimě hodně zničené. Posouváme se ale i ve velkých projektech. Téměř každý týden jednáme o detailech projektové dokumentace na Škroupovo náměstí, koupaliště v Dubici, řešíme provozní nesnáze při rekonstrukci Jiráskova divadla, pracuje se na projektu lávky přes silnici I/9 z Kopečku na Svárov. Na dubnovém jednání zastupitelstva jsme například schválili výkup pozemku na Svárově od soukromého vlastníka, který potřebujeme právě pro stavbu této lávky. Mám radost, že se nám stále daří posouvat tyto záležitosti kupředu.

Zdroj: DeníkPřinesly z vašeho pohledu uplynulé měsíce s pandemií i nějaká pozitiva, co vás napadá optimistického?
V první fázi pandemie mě velice těšilo, jak se dokázali občané semknout a navzájem si v těžké situaci pomoci. Jako velké pozitivum v této době vnímám také možnost on-line jednání. Jelikož se nám podařilo vyladit techniku, všichni se slyšíme, vidíme, můžeme mezi s sebou sdílet důležité dokumenty a jednat o nich takto na dálku. Osobní kontakt sice nejde úplně nahradit, ale on-line jednání velmi šetří čas i peníze, protože není nutné na schůzky dojíždět.

Zmínila jste, že českolipské chodníky a komunikace jsou po zimě hodně zničené. Kdy se začnou opravovat?
Letošní mrazivá zima se na chodnících a komunikacích v majetku města hodně podepsala. Na mnoha místech se vytvořily hluboké výtluky, které brání plynulé jízdě a chůzi. S opravami jsme již začali, a to díky technologii Silkot, která umožňuje opravovat komunikace i za chladnějšího počasí. Máme seznam zhruba 150 výtluků v necelé stovce ulic v České Lípě a postupně je opravujeme. Máme rovněž schválen také plán velkoplošných oprav komunikací a chodníků, v letošním roce máme pro tyto účely v rozpočtu připraveno 17,5 mil. Kč. Mezi největší plánované opravy patří oprava povrchu ulice U Mlékárny nebo oprava chodníků v Dukelské ulici.

Není nic slyšet o dlouho slibované proměně hlavní českolipské knihovny… Proč se už nezveřejní stav průzkumu Škroupova náměstí?
Zrovna na začátku dubna jsme dávali ven informaci, že byly dokončeny nové prostory pro pobočku knihovny na Ladech v Komenského ulici. Z původních temných, studených a vlhkých prostor se knihovna přesune jen o pár metrů dál do světlého, vzdušného a bezbariérového prostoru. Na konci roku 2019 jsme dokončili velkou rekonstrukci pobočky knihovny na Špičáku. Uvědomujeme si, že hlavní budova na nám. T.G.M. je problematická, a proto chceme v příštím roce na stavbu nové pobočky knihovny vypsat architektonickou soutěž. I tato informace ve zprávě na začátku dubna zazněla, snažíme se o plánovaných akcích informovat pravidelně.

Proč se nedokáže město konečně soustředit na jednu stavbu, která by dle slibů od voleb byla již dokončena a stala se chloubou České Lípy?
Je pravda, že rozjetých projektů je v současné době opravdu hodně, všechny jsou však potřeba. Cítíme vůči našim občanům určitý dluh, a proto se maximálně snažíme být aktivní, pracovat na projektech a také je dokončovat. Jsem přesvědčena o tom, že například nové Jiráskovo divadlo bude přesně tou stavbou, která se stane chloubou České Lípy. Jelikož se jedná o velkou a složitou stavbu, jistě se nevyhneme nějakým komplikacím a průtahům, ale stále pevně věřím tomu, že jsme schopni rekonstrukci dokončit v roce 2022. Co se týče dalších velkých projektů, jako je koupaliště, Škroupovo náměstí, Kounicův dům, jsou to věci, kde jsme začínali úplně od nuly. A příprava těchto projektů zabere určitý čas. I kdybychom se věnovali jen jednomu z projektů, proces přípravy, tj. vypracování studie – projektové dokumentace – získání povolení – vysoutěžení dodavatele – stavbu bychom příliš neurychlili.

Jak je to s participativním rozpočtem, píšete na webu, že bude opět vypsán. Je škoda nevyužít dobrých nápadů, ale stále se nic neděje?
Participativní rozpočet je skvělá věc z hlediska přímého zapojení veřejnosti do dění a investičních plánů města. Při dokončení nultého ročníku participativního rozpočtu se však ukázalo, že tento projekt je extrémně časově náročný a odčerpává personální kapacity našich zaměstnanců, kteří se musejí věnovat i dalším záležitostem. Proces přípravy malého projektu je stejný jako příprava velkého, oba si žádají stejnou péči. Proto říkám, že bychom další ročník participativního rozpočtu uspořádat chtěli, nyní se však bavíme o formě a pravidlech tohoto rozpočtu. I v době, kdy nemáme participativní rozpočet přímo vyhlášen, se však snažíme realizovat drobné stavby na základě podnětů občanů, nápady čerpáme i ze setkání s občany. K těmto projektům patří např. vybudování chodníku, který propojil sídliště Lada s tzv. Starými Lady nebo osazení dopravních značek s označením částí Vítkov, Vlčí Důl, Heřmaničky a mnoho dalších.