Tajemník městského úřadu zveřejnil na intranetových stránkách města audio záznam z neveřejného pracovního jednání zastupitelů. Jaký na to máte názor?
Jednání jsem se zúčastnil a vůbec jsem nevěděl, že ho někdo nahrává. Podle mého názoru jednání tajemníka hraničí s porušením zákona. Stejně jako nikdo nesmí být bez souhlasu odposloucháván, tak ani nikdo nesmí pořizovat záznam z jednání bez souhlasu těch, které nahrává. O průběhu neveřejného jednání se mohli na městském intranetu dozvědět i lidé, kteří o nich vědět nemají. Město má přes sto zaměstnanců a každý z nich si mohl nahrávku poslechnout. Například i údržbáři. To skutečně není v pořádku.
Podniknete proti tajemníkovi nějaké další kroky?
Není v mé kompetenci někoho odsuzovat. Tajemník je vyšší státní úředník a v pravomoci místostarosty není ani jeho trestání ani případné odvolání. Řešit podobné věci může pouze starostka. Pokud tak sama neučiní, navrhnu zastupitelům na prosincovém zasedání, aby pověřili starostku tuto věc důkladně prošetřit a vyvodit z ní patřičné důsledky.

Další zprávy z regionu najdete zde