V Norské ulici se místo dětského prostoru buduje parkoviště. Ano, je málo míst na parking, ale je dost míst pro děti?
Největší problém s parkováním je právě na sídlišti Špičák. Město se snaží tuto situaci řešit, hledá nejen nové parkovací plochy, ale nezapomíná ani na děti. V současné době se připravují další plochy, které budou určeny právě dětem. Celé vedení města si přeje, aby sídliště sloužilo všem, kteří v něm žijí.
Kdo bude starosta, když se vy dostanete na kraj a hejtman do senátu? Kdo půjde po příštích volbách na vaše křeslo? Pan Stejskal?
Na kraj kandiduji s jasným cílem stát se i v dalším období zastupitelkou kraje tak, abych mohla pomáhat co nejvíce České Lípě. V současné době je mou prioritou Česká Lípa. Současného hejtmana Petra Skokana si velice vážím a v jeho rozhodnutí ho budu podporovat.
Kolik si vydělá starosta ve městě jako je Česká Lípa. A kolik si vydělají zastupitelé?
Můj hrubý plat je v současné době 56 700 Kč, čistá mzda se pohybuje kolem 39 000 Kč. Co se týče zastupitelů, bez jakýchkoli funkcí pobírá měsíční odměnu 740 Kč, pokud dělá předsedu výboru a je zároveň radním, může mít kolem 6 000 Kč.
Budete prodávat městské pozemky na stavbu rodinných domků lidem, nebo nějakému vlivnému podnikateli za pár korun?
V současné době je v projednávání nový územní plán, kde budou určeny lokality pro rodinnou výstavbu. Mohlo by se jednat například o Starou Lípu nebo Slovanku. Po schválení územního plánu budou zastupitelé rozhodovat, za jakých podmínek se budou pozemky na rodinnou výstavbu prodávat.
Je pravda, že stavbu nového divadla zastavili památkáři a že se stavět nebude?
Stavbu divadla památkáři nezastavili. Samotná stavba je odvislá od poskytnutí státní dotace, kde Česká Lípa chce získat většinu z celkového objemu potřebných finačních prostředků.
Kdy bude obchvat města? Mluví se o něm roky, ale zatím pořád nic. V příštím roce by měla vznikat mimoúrovňová křižovatka v Sosnové, která vyústí v Dubici. Podle mých informací jsou na tuto etapu vyčleněny finanční prostředky. Tato investiční akce však není v přímém vlivu města, realizátorem je Ředitelství silnic a dálnic. Věřím, že pokud se podaří zahájit tuto etapu, bude obchvat v dohledné době dokončen.
Řeknete spoluobčanům, jak jste dopadla v testu národa?
Pořad se mi velice líbil. Z padesáti položených otázek jsem si spočítala osm chybných odpovědí.