„Naším cílem je vyrovnaně a rozumně hospodařit. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíce leden až říjen roku 2022 o 513 milionů korun vyšší, než jsme očekávali. Prioritou je zajistit provozní financování veřejných služeb, za které je kraj odpovědný, včetně předpokládaného pokrytí zvýšených nákladů. Jsem rád, že se nám dlouhodobě daří snižovat zadluženost kraje a odpovědně hospodařit,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

V rozpočtu pro rok 2023 se počítá s několika významnými investicemi, jakými jsou například výstavba Centra urgentní medicíny při Krajské nemocnici Liberec anebo kultivace dolního centra Liberce či projekty v oblasti školství a sociálních věcí.

Díky dobrému hospodaření může kraj na příští rok významně posílit zejména financování provozu příspěvkových organizací v souvislosti s očekávaným navýšením cen energií, a to včetně 130 milionů korun rezervy na energie, a také zvyšování platů. Celkový objem prostředků pro příspěvkové organizace činí téměř 1 835 690 000 korun. Pro rok 2023 se počítá i s větším množstvím peněz na zajištění dopravní obslužnosti, a to o 361,7 milionu korun na více než miliardu. V Dotačním fondu Libereckého kraje je na příští rok k dispozici přes 111 milionů korun.