Financování města se od 1. ledna 2024 do doby schválení rozpočtu bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, která si zastupitelé schválili na prosincovém jednání. „Rozpočtové provizorium je celkem běžná věc, stejný postup jsme zvolili i na začátku letošního roku,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.

Na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2024 vedení města intenzivně pracuje. Jeho sestavování zkomplikovalo schvalování úsporného balíčku i státního rozpočtu. „Nechtěli jsme přípravy dokončit dřív, než byly oba dokumenty schváleny, protože bez nich jsme nebyli schopni dobře odhadnout příjmy města na další období. Občané se ale nemusejí bát, běžného chodu města se provizorium nedotkne, všechny služby budou zajištěny tak, jak jsou zvyklí, v provozu budou všechny školy i příspěvkové organizace,“ ujistila Volfová.

Rozpočtové provizorium znamená, že od 1. ledna 2024 budou hrazeny pouze nezbytně nutné provozní výdaje města, chod příspěvkových organizací a závazky vyplývající z uzavřených smluv. Do schválení rozpočtu na rok 2024 nebudou zahajovány žádné nové investice, pokračovat ale samozřejmě budou ty, které už jsou rozjeté.

I letos se rozpočet v České Lípě schvaloval až v lednu. V roce 2023 hospodařilo město s částkou 1,322 miliardy korun.

Možná vám uniklo: Českolipský azyl přivítá první klientky, útočiště v něm najdou rodiče s dětmi

Zdroj: Vít Černý