Další finanční prostředky pak v rámci letošní údržby komunikací město investovalo do výspravy výtluků technologií silkot. Tato technologie umožňuje odstranit plošně omezené poruchy v asfaltové komunikaci v době, kdy k opravám není ještě možné využít klasickou obalovou směs.

„Silkot využíváme zejména k tomu, abychom, co nejdříve to bude možné, odstranili výtluky, které se na frekventovaných komunikacích vytvořily v zimním období,“ připomíná místostarosta Jaroslav Turnhöfer a upřesňuje, že tentokrát se mohlo začít už během února, veškeré opravy technologií silkot jsou již ukončeny.

Nejdražší akcí v plánu údržby českolipských místních komunikací je oprava kamenného klenbového mostu v Písečné, odhadovaná na 4 miliony korun. Jde o historicky významnou dopravní stavbu. Je to totiž poslední most svého druhu, který se v České Lípě dochoval. Obdobný, který stával nad Šporkou, strhla před několika lety povodeň. „Nemůžeme dopustit, aby most v Písečné stihl časem obdobný osud, a proto ho chceme opravit,“ podotýká místostarosta a upřesňuje, že plánovaným pracím bude předcházet také dokončení opravy cyklotrasy na Písečnou, se kterou se začalo už vloni na podzim.

Kopec Tlustec.
Lidé kritizují dohodu s těžaři. Báňský úřad odmítá spekulace

„Oprava lávky pro pěší na Špičáku je plánována na letní prázdniny, kdy tudy každé ráno neprocházejí stovky žáků a studentů do škol. Po dobu jejího uzavření, které bude nezbytné, bude pro přecházející zřízen mobilní přechod se světelnou signalizací, aby se bezpečně dostali přes frekventovanou silnici,“ upřesňuje starostka Jitka Volfová. Odhadované náklady na opravu lávky jsou vyčísleny na 400 tisíc korun. Kromě stržení rozbitého a položení nového asfaltobetonového povrchu, který bude vyspádován tak, aby byl zajištěn odtok vody a netvořily se tu opět louže, dojde také k celkové údržbě konstrukce. „Rozsah plánovaných prací prodlouží životnost lávky, která je pro obyvatele Špičáku významnou komunikační spojnicí, do doby, než připravíme její celkovou rekonstrukci, která bude velmi časově i finančně náročná,“ dodává starostka.

Na více jak 3 miliony korun je odhadována oprava silnice Heřmaničky – Veselí, která zároveň slouží jako cyklotrasa. Zde bylo v plánu položení nového povrchu a oprava propustků a nájezdů, stavební práce byly dokončeny v prvním květnovém týdnu.

Hotová je také oprava cyklostezky Vlčí Důl. Začala vloni v úseku od bývalých mlékáren ve směru do Žizníkova a součástí byla rovněž rekonstrukce vyhořelého mostku. Letos město opravilo zbývající část trasy, kde došlo i na kácení náletových dřevin, čištění příkopů a opravy propustků.

Na sídlišti Sever by měl být opraven rozbitý chodník za areálem základní školy v úseku od křižovatky Okružní – Severní až po Okružní – Příbramská. Součástí prací bude i přesun autobusové zastávky. Ta se nejenom přemístí o několik metrů na bezpečnější místo, ale dostane také nový přístřešek.

Soud, soudce - Ilustrační foto
Soud v České Lípě poslal surovce v podmínce do vězení. Ten se na místě odvolal

Oprava chodníku čeká také Mánesovu ulici. Tady chce město opravit chodník před základní školou, který navazuje na vloni zrekonstruované prostranství. Jeho nový povrch bude ze zámkové dlažby a také zde dojde k posunu autobusové zastávky do bezpečnějšího, širšího prostoru. Na nově upravenou zastávku přibyde i tady přístřešek. V Mánesově ulici se má opravit také celá křižovatka, a to včetně instalace nových bezpečnostních prvků.

V ulici Pod Hůrkou na Svárově v úseku mezi ulicemi Lukostřelecká a Vrchlického má být provedena kompletní oprava vozovky i chodníků, kam bude nově položena zámková dlažba. Součástí prací bude také odvodnění, veřejné osvětlení a deset nových parkovacích míst. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,350 tis. Kč.

Na sídlišti Lada město opravilo rozbitou komunikaci v Pražské ulici u čp. 2881 – 3, kde se vybudovalo i nové odvodnění (1,2 mil. Kč).

Cyklostezka Varhany spojí Českou Lípu s Kamenickým Šenovem.
Okresy propojí cyklostezka. Usnadní pohyb mezi Děčínskem a Českolipskem

Plošné opravy by se mělo dočkat také parkoviště u Banca, kde by se měl opravit také přístupový chodník vedoucí podél obchodního domu, který by měl být potom bezbariérový. V rámci této akce bude odstraněn také objekt, který tu donedávna sloužil pro výběrčí parkovného.

Do letošního plánu byla zařazena také řada menších oprav včetně finanční rezervy na havarijní opravy, které se budou muset řešit operativně v průběhu následujících měsíců.

„Samozřejmě i my jsme museli zareagovat na koronavirovou krizi a snižovat výdaje, nicméně uvědomujeme si, že některé položky prostě snížit nejde. Rádi bychom zachovali také celý rozpočet na opravy místních komunikací, protože jsou pro občany velmi důležité. Přirozeně vždy nejvíc vnímáte okolí svého domu a pokud vám tam opravíme výtluk nebo rozbitý chodník, poznáte to hned,“ doplnila Jitka Volfová.