Rozpočtu na příští rok, který úředníci slibovali už na srpen letošního roku, se novoborští zastupitelé dočkají na říjnovém zasedání, které proběhne 17.října.
S připravovaným rozpočtem se však už včera zabýval finanční výbor města. „Stejně jako téměř každý rok, plánuje město hospodařit s vyrovnaným rozpočtem,“ sdělil městský zastupitel a zároveň předseda finančního výboru Milan Přívratský. Oproti letošnímu roku plánuje město ve svém předběžném návrhu navýšení příjmů téměř o sedm milionů korun a rozpočet tak počítá s přibližně sto sedmdesáti miliony příjmů. Nejvíce peněz teče do městské pokladny už tradičně z rozpočtu státního, ale město také předběžně plánuje například desetimilionový zisk z prodeje budov a pozemků z majetku města. Počítá také s třemi miliony, které vybere od provozovatelů hracích automatů a které byly vzhledem k plánované vyhlášce regulující počet heren ve městě velmi nejisté. Trochu zarážející je pouhých sto tisíc, které úředníci plánují na pokutách vybraných městskými strážníky. „Při tvorbě rozpočtu na příští rok jsme postupovali standardně a žádné velké překvapení zastupitele při jeho schvalování nečeká,“ řekla vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Novém Boru Miroslava Peterková.
Ve výdajích je taktéž všechno přibližně stejné jako v roce loňském a žádné překvapivé náklady úředníci zastupitelům nepředloží. Za zmínku stojí snad jen mzdové náklady, které městský úřad vyplatí v příštím roce.

Výdaje na mzdy v Novém Boru od roku 2005 stouply o třináct milionů korun a v roce 2008 by tedy měly činit více než třiapadesát milionů.
„Ani finanční výbor neplánuje co se týká rozpočtu a financí žádné velké změny. Oproti minulosti se však více zaměříme na hospodaření společností se stoprocentním majetkovým podílem města jako je Kultura s.r.o., Teplo s.r.o. nebo Nobys,“ dodal Milan Přívratský.

Další zprávy z regionu najdete zde