Na rychle se blížící konec roku a nutnost schválit do konce roku městský rozpočet pro rok následující upozornil zastupitele na listopadovém zasedání tajemník novoborského městského úřadu Antonín Metál.
„Zastupitelstvo bude zasedat 12.prosince. Rozpočet nebude moci projednávat, pokud jeho návrh nebude předem vyvěšený alespoň patnáct dní na úřední desce,“ upozornil tajemník na zákonem stanovený termín zastupitele. „Pokud rozpočet neschválí zastupitelstvo do konce roku, přijde na řadu rozpočtové provizorium,“ dodal.
Během listopadového zasedání zastupitelstva padlo několik zásadních námitek k předběžnému návrhu rozpočtu. Některým zastupitelům se nelíbila plánovaná suma určená na mzdy zaměstnanců městského úřadu i ostatních zaměstnanců města, jiní měli výhrady k nízké částce, která má putovat do investic a rozvoje města.
Vedoucí finančního odboru městského úřadu Miroslava Peterková vyvracela pohotově všechny argumenty zastupitelů k původně připravovanému plánu, přesto ji zastupitelé pověřili k předložení upraveného návrhu, který na svém pracovním zasedání projednávali ve středu tohoto týdne. Na úřední desku musí nový návrh vyvěsit do 27.listopadu.
„Pokud do té doby na úřední desce nebude, nemohou ho zastupitelé 12.prosince projednávat,“ upozornil tajemník s tím, že pevně věří tomu, že termín stihnou a k rozpočtovému provizoriu nebude muset dojít.

„Na posledním pracovním setkání jsme našli kompromis ke všem problematickým otázkám,“ sdělil předseda finančního výboru města Milan Přívratský.
„Úspory na mzdách město našlo a vyhovělo tak částečně námitkám některých zastupitelů. Veškeré finanční prostředky získané z prodeje majetku by město mělo využít na další investice. Na tom jsme se také shodli. Kompromis jsme našli i ve financování kultury a sportu,“ ubezpečuje na závěr Milan Přívratský.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že zastupitelé rozpočet schválí a Novoborští budou moci konečně v klidu spát.

Další zprávy z regionu najdete zde