O rozpočtu na příští rok mají v Novém Boru už jasno. Jeho konečnou podobu schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Samotnému schválení však předcházela mnohá jednání, vášnivé diskuse i nejasnosti.
Prosincové zastupitelstvo navštívila také celá řada občanů Nového Boru a někteří zastupitelé tuto hojnou návštěvu chápali jako výzvu k vlastnímu zviditelnění.
Největším kamenem úrazu se pro některé zastupitele staly dva body. V první řadě to byla výše prostředků plánovaných na mzdy a druhý problém představovaly plánované investice. Během některých projevů zastupitelů se však zdálo, že největším problémem je jejich neznalost problematiky tvorby rozpočtu.
„Mzdové prostředky ve výši 47 milionů je málo. Navrhuji vložit na mzdy o tři miliony více,“ sdělil zastupitel Luboš Kalous s tím, že v podobě, v jaké rozpočet navrhuje finanční výbor, ho nemůže podpořit a nepodpoří ho.

Luboš Kalous však narazil na argument. „Formulujte usnesení, ve kterém bude jasné, ze které položky se mají zbylé tři miliony čerpat,“ argumentovala vedoucí finančního odboru města Miroslava Peterková s tím, že pokud má být rozpočet vyrovnaný, tak se musí samozřejmě s každým přidáváním také někde ubrat. Na tento logický argument však Luboš Kalous připraven nebyl.
Zastupitel Petr Kaplánek pochopil diskusi na téma rozpočet jako dobrou příležitost pro své zviditelnění. Nelíbila se mu částka deset milionů na investice a obracel se proto se svými projevy na obecenstvo a vysvětloval mu oněch deset milionů. A nutno říci, že přibližně u třech přihlížejících měl velký úspěch a sklidil od nich dokonce potlesk. I on však narazil na racionální argumenty Miroslavy Peterkové. „Investicemi musíte chápat i splácení investičních úvěrů z minulých let. I to jsou investiční náklady, které v oněch deseti milionech nejsou započítány,“ opakovaně vysvětlovala.
Po dlouhých diskusích se zastupitelé vrhli na samotné hlasování o rozpočtu. Na výběr měli dvě možnosti. Ten původní, který schválila Rada města a tentýž návrh, který upravil finanční výbor. Obě tyto varianty se však setkali s pramalým ohlasem. Ani jedna z nich neprošla. Zastupitelé se proto šli poradit se svými stranickými kolegy a na třetí pokus rozpočet konečně schválili.
„Schválený rozpočet je rozumným kompromisem, jsem velmi ráda, že nebude naše město muset vstupovat do příštího roku s rozpočtovým provizoriem,“ nechala se slyšet starostka města Stanislava Silná.

Další zprávy z regionu najdete zde