Kvalita ovzduší v Liberci a Jablonci je dobrá, v České Lípě dokonce velmi dobrá. Koncentrace polétavého prachu tam klesla k 17 mikrogramům na metr čtvereční, ještě ve čtvrtek v podvečer se přitom blížila 100 mikrogramům. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Čistý vzduch je opět i ve stotisícovém Liberci, kde ještě ve středu měřicí stanice několikrát ukázala i přes 250 mikrogramů prachu na metr krychlový, a odbor životního prostředí proto doporučoval lidem omezit pohyb venku i fyzické aktivity.

V pátek odpoledne už hodnoty klesly na přijatelných 36 mikrogramů na metr a stejné údaje naměřili i v jizerskohorské obci Josefův Důl. Ještě o něco lepší jsou podmínky v Jablonci, kde odpoledne naměřili 31 mikrogramů polétavého prachu na metr.

Postupně klesají i čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachu, i když jsou stále jsou nad povoleným imisním limitem 50 mikrogramů na metr krychlový. Největší znečištění je stále v Liberci, kde už ale průměrná koncentrace znečištění za 24 hodin klesla na 72 mikrogramů na metr, ještě ve čtvrtek večer překračovala 100 mikrogramů. Na ostatních místech jsou průměrné hodnoty od 56 do 65 mikrogramů na metr krychlový.

Výrazně klesly i koncentrace dalších škodlivin v ovzduší, včetně přízemního ozónu. Podobně jako v Libereckém kraji se ovzduší zlepšilo i na ostatních místech republiky, problémy přetrvávají