„Minulý majitel chybně provedl odbahnění a i při maximálním odpuštění v rybníku zůstane asi jeden a půl metru vody. Odhadem je tedy možné slovit pouze třetinu rybí osádky,“ vysvětlila starostka Zdeňka Šepsová.

Výlov naplánovaný na 17. října radnice zrušila kvůli hojné populaci zvláště chráněných živočichů, na kterou rybáři přišli při postupném odpouštění. Tisíce raků bahenních a škeblí rybničních tak putovaly zpět do rybníku.

„Pokračováním vypouštění rybníka, bychom nebyli schopni zabezpečit jejich přežití a město Dubá by se také vystavilo možné finanční pokutě,“ dodala starostka.