Strávila tady část prázdnin v roce 1901 a celý školní rok 1901 až 1902. A o tom, co tu zažila, pak napsala román Haniččino jaro. Spisovatelka Jarmila Hašková, první manželka Jaroslava Haška, autora velkolepých Osudů dobrého vojáka Švejka, přijela do Žizníkova jako čtrnáctileté děvče. Rodiče ji sem poslali tak trochu „na školu v přírodě". Churavá dívka měla v lesy obklopeném venkově nabrat nových sil.

Žizníkov přejmenovala Hašková ve své próze na Borovany, ale další zeměpisné názvy ponechala ve skutečné podobě (Ploučnice, Lípa, Stará Lípa, Dobranov, Písečná, Bezděz aj.). V Haniččině jaru zaznamenává i příhody, kdy pod hlavní hrdinkou praskne při klouzání na rybníce led a musí ji zachránit věrný spolužák z německé školy.

Nová hráz, lávky i lavičky

Románový rybník, ve skutečnosti Žizníkovský rybník, teď mohou Českolipané a další návštěvníci vidět v jeho plné kráse. Po několika měsících skončila jeho revitalizace, která přišla českolipskou radnici na zhruba dva a půl milionu korun. Česká Lípa definitivně získala novou rekreační zónu.

Město totiž dokončilo veškeré opravy žizníkovského rybníka a úpravy jeho okolí. Vodní nádrž tak má nově opravenou hráz, výpustní objekt i bezpečnostní přeliv. Část hráze je obložená novými kameny, v bezprostředním okolí rybníka přibyly dvě lávky, díky kterým se dá nyní rybník obejít celý kolem dokola. Koho by na procházce bolely nohy, může si odpočinout na několika nově nainstalovaných dřevěných lavičkách a pozorovat labutě či lysky černé, které na rybníce hnízdí.

„Velmi mě těší, že jsme revitalizaci rybníka v Žizníkově dokončili. Ještě větší radost však mám z toho, že se nám podařilo naplnit jeden z cílů, který jsme si před celou akcí dali. A sice udělat z rybníka příjemnou příměstskou rekreační zónu, kterou by hojně navštěvovali obyvatelé města. Je důležité, aby si město takovýto strategický majetek chránilo a pečovalo o něj. A ještě lépe, aby ho proměnilo v místo, které bude upravené, příjemné a lidé jej budou rádi navštěvovat," uvedl českolipský místostarosta Jiří Kočandrle.

Kromě toho, že k rybníku mohou lidé pohodlně dojít pěšky, dá se k němu snadno dojet i na kole. Cyklisté mohou využít cyklotrasu do Heřmaniček nebo cyklostezku na Vlčí důl. Rybník navíc bude napojený na naučnou Hubertovu stezku, která začíná na Svárově.

Město totiž dokončilo veškeré opravy žizníkovského rybníka a úpravy jeho okolí.

Město dokončilo veškeré opravy žizníkovského rybníka a úpravy jeho okolí.