Celorepubliková akce byla letos naplánována na pátek 21. dubna. Veřejnost v průběhu března formou hlasování na webových stránkách policie vytipovala 293 relevantních míst, kde by mělo měření rychlosti probíhat. „Mezi tipy od občanů se objevila i nereálná a vtipná místa jako třeba uzavřená koruna hráze vodní nádrže Harcov, les u obce Nová Ves nad Popelkou, tok řeky Ploučnice u Dobranova nebo tok řeky Kamenice u obce Plavy,“ uvedla Martina Frýdová, preventistka KŘP Libereckého kraje.

Policisté v Libereckém kraji z tipů od občanů nakonec vybrali 47 rizikových míst, kam vyrazili s radary. Tři desítky policistů během dne zkontrolovaly 195 vozidel. Přestože byl Speed Marathon dlouhodobě předem avizovaný, o prohřešky nebyla nouze.

„Policisté v rámci kontrol zjistili 145 přestupků a jeden trestný čin. Nejčastějším přestupkem bylo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy, toho se dopustilo 117 řidičů,“ informovala Frýdová. Pokuty padaly také za držení telefonu nebo jiného hovorového zařízení při řízení vozidla nebo nepoužití bezpečnostních pásů. Pod vlivem alkoholu přistihly hlídky čtyři šoféry.

Největšího hříšníka zastavili policisté na Jablonecku poté, co projel obcí rychlostí 80 km/h. Při kontrole se podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi, která byla s pozitivním výsledkem přes 1 promile. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až roční vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.     

Cílem akce bylo snížení počtu a následků dopravních nehod řidičů vozidel v souvislosti s nedodržováním nejvyšší dovolené rychlosti jízdy. „Děkujeme veřejnosti za zaslané tipy rizikových míst, na kterých jsme v rámci této akce prováděli dohled na bezpečnost silničního provozu. Ostatní tipy využijeme v průběhu celého roku při dalších dopravně bezpečnostních akcích,“ dodala preventistka.