Kromě tradičního úklidu spadaného listí a zabezpečení hradních prostor na zimu byl ale tentokrát na programu ještě jeden bod navíc. Skutečnost, že si nyní připomínáme 20 let od Sametové revoluce, inspirovaly účastníky k uspořádání happeningu v podobě lampiónového průvodu obcí.

Při společném posezení jeho starší účastníci s humorem přiblížili těm mladším - vesměs studentům pražských a moravských vysokých škol - reálie z doby socialismu - od zásad kádrování, až po organizování hromadných akcí, spartakiády nevyjímaje.

Na pořad dne se ale dostalo i hodnocení letošní turistické sezóny. „Ze začátku to vypadalo, že sezóna bude poněkud slabší, ale nyní můžeme konstatovat, že co do návštěvnosti nijak nevybočila z průměru minulých let,“ řekl Ivan Volman, nájemce a správce skalního hradu ve Sloupu.

„Realizovali jsme i všechny plánované stavební práce, včetně opravy tzv. kamenného domu. V příštím roce máme v plánu úpravy drenáží nad ambitem, vytesaným uvnitř pískovcového masivu v sousedství skalního kostela.“

Autor: Marie Čcheidzeová