Přihláška musí obsahovat stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta a jeho fotogra-fii, popis jedné příhody s ním prožité a podpisy 100 osob, které s návrhem souhlasí, přičemž ve školách do 150 žáků stačí polovina všech žáků.


Přihlášku je třeba poslat do 31. prosince 2011 a to buď pomocí formuláře na www.zlatyamos.cz nebo na adresu:Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4.

„Na prvním dojmu hodně záleží,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal a žákům a studentům do-poručuje: „Dejte si na přihlášce záležet. Je to první věc, se kterou se porota setká.“

V lednu a únoru 2012 budou žáci v regionálních kolech své přihlášky obhajovat. Musí porotu přesvědčit, že právě jejich pan učitel nebo jejich paní učitelka jsou Zlatými Ámosy. Začátkem března proběhne semifinále a finále je plánováno na pátek 23. března 2011 v kongresovém centru Olšanka v Praze.

Na finále se však nevolí jen Zlatý Ámos. Dětská porota vybírá Dětského Ámose, hlaso-váním přes sms je volen Ámos sympaťák a novináři si vybírají svého Média Ámose. Jedním z nich může být právě vaše paní učitelka nebo váš pan učitel. Tak neváhejte a pusťte se do přihlášky ještě dnes.