I když mají v rozpočtu vyčleněných zhruba 2,5 milionu korun na investice, plánují v Dubé na příští rok provádět pouze nejnutnější opravy a údržbu. Vedení města chce pokračovat v již započatých rekonstrukcích. Další nová okna dostane například „Pošta“.

Při schvalování rozpočtu na prosincovém zasedání zastupitelstva města proběhla vážnější diskuze pouze nad dvěma položkami - nad příspěvkem na tělovýchovnou činnost a nad odměnami pro zastupitele.

„Na příští rok jsme schválili vyrovnaný rozpočet. Budeme hospodařit s částkou něco málo přes dvacet šest milionů korun. Tři a půl milionu, které jsme letos získali za prodej samoobsluhy a masny, převedeme do rezervních fondů města,“ řekla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

V předchozích dvou letech se vedení města tolik šetřit nedařilo. Naopak museli pokaždé sahat do rezervních fondů. Příčinou toho bylo zejména budování městské kanalizace. Letos se místním podařilo úbytek v rezervách prodejem obecního majetku trochu snížit. Při sestavování rozpočtu na příští rok vycházeli v Dubé z toho letošního, částku příjmů dokonce o něco ponížili.

Peníze na investice v rozpočtu zatím nemají konkrétní využití. To zastupitelé schválí až v průběhu roku podle toho, co bude zrovna potřeba. Pokud částku v příštím roce nevyužijí, poputuje do rezerv.

„Pokračovat chceme příští rok zejména v opravách kulturních památek jako je bývalý hotel Slavie nebo sušárna chmele. Chtěli bychom u ní například obnovit třešňový sad. Samozřejmě také počítáme s dalšími opravami místních silnic a chodníků,“ upřesnila Zdeňka Šepsová.

Při schvalování rozpočtu měl k navrženým částkám připomínky pouze zastupitel Milan Netrh. Jako první si vzal na paškál částku 160 tisíc korun, kterou pro příští rok dostane Tělovýchovná jednota Slavoj Dubá.

Nelíbilo se mu zejména to, že finanční obnos je v kolonce, jenž je určená sportovcům obecně. „Proč bychom měli celou částku dávat jen Slavoji? Souhlasím se sto šedesáti tisíci, ale navrhuji, abychom prostředky nechali volné, bez určení. Proč dávat tolik peněz jen jedné organizaci, když nemáme ani na běžnou údržbu?“ ptal se Milan Netrh ostatních zastupitelů.

Zajímal se i o platy

Jeho návrh se ale nesetkal s pochopením a tak celá částka zůstala Slavoji. Důvodem bylo zejména to, že žádná jiná tělovýchovná jednota na území města nepůsobí. Navíc 160 tisíc ročně dostává Slavoj již několik let.

Poté se pídil Milan Netrh po tom, proč je v rozpočtu na příští rok celý jeden milion korun vyhrazen na odměny zastupitelstvu. Poukázal na fakt, že částka se během několika málo let zvedla ze 750 tisíc na rovný milion. Ani tato Netrhova připomínka se ale nesetkala s pochopením.

„V částce na odměny jsou peníze pro zastupitele, pro všechny výbory a komise města. Platíme z ní také místostarostovi a starostce. Výše všech platů ale musí odsouhlasit zastupitelstvo, což se také stalo. Navíc plat starosty je daný zákonem,“ podotkla starostka Šepsová.

Kristýna Brožová