Na zdejším městském úřadu dokončují projekt, který zjednoduší elektronickou komunikaci s úředníky. Podle Michala Striegla, vedoucího pracoviště IT MěÚ, se rovněž zrychlí předávání nejrůznějších administrativní agendy mezi jednotlivými odděleními úřadu.

„Na webových stránkách budou zveřejněny formuláře k nejrůznějším životním událostem. Ty si lidé vyplní v klidu doma a jedním kliknutím ho odešlou na městský úřad. Počítačový systém se už poté postará o to, že formulář doputuje k odpovědnému úředníkovi. Podmínkou ale je, aby byl formulář opatřen elektronickým podpisem toho, kdo ho vyplňoval,“ upřesnil Striegl s tím, že podobně lze postupovat i v případě datových schránek.

„Jedná se o to, aby všechny softwarové systémy, které úředníci při své práci používají, byly spolu schopné bez problémů komunikovat. Cílem je pak zrychlení přenosu informací v elektronické podobě, čímž budou sníženy i náklady spojené s tištěním dokumentů souvisejících s výkonem jednotlivých agend,“ vysvětlil Michal Striegl.

Podle něj bude integrace celého softwarového systému nejprve testována na úrovni jednotlivých odborů městského úřadu.

„Systém bude nějaký čas procházet zkušebním obdobím, které nám umožní odstranit případné chyby a nedokonalosti. V praxi to znamená, že nejdříve vzájemnou komunikaci programového vybavení otestujeme na vnitřních dokumentech, jako jsou například žádosti o dovolenou. Teprve poté využijeme systém i k přenosu informací z vnějšku,“ zdůraznil Michal Striegl a podotkl, že projekt vnitřní integrace úřadu byl z 85 % hrazen z finančních prostředků Evropské unie.

Jana Maněnová