Matematicky pravidelná hvězda pochází z malého městečka Herrnhut, česky Ochranov, ležícího mezi Žitavou a Budyšínem. Založeno bylo v roce 1727 českými protestanty, kteří hledali útočiště před násilnou katolizací českých zemí.

Podle ředitele Herrnhutské manufaktury Oskara Scholze nesloužila hvězda původně jako symbol Vánoc, ale jako matematická pomůcka. „Během hodin matematiky a geometrie pomáhala zlepšovat prostorovou představivost. Děti se vzdělávaly v internátech a složené hvězdy posílaly také jako vzpomínku svým rodičům, kteří sloužili v misiích po celém světě,” popsal Scholz.

Hvězdy se v Ochranově vyrábějí jako ozdoba od počátku 20. století. Přežily i komunistickou éru a v roce 1991 tu vznikla manufaktura, kde se ručně vyrobí 250 tisíc těchto hvězd různých velikostí. „Manufaktura patří církvi, dá se tedy říct, že je vyrábějí členové našeho sboru,” přiblížil Tomáš Jenček, kurátor Ochranovského sboru v Jablonci nad Nisou.

Souvislost hvězdy s Jednotou bratrskou, která vznikla v důsledku reformace církve v severovýchodních Čechách v roce 1457 a mezi jejíž nejznámější příslušníky patří bezesporu Jan Amos Komenský, je tedy jasná.

A proč je připevněna právě na torze domu?

„Před několika lety jsme domek obývaný bezdomovci museli zbourat. Schody však patří do památkové zóny a tak tu zůstalo tohle smutné torzo. Umístit na něj hvězdu nám přišlo symbolické. Má v sobě totiž kromě tajemna také světélko naděje,” dodává Jenček.