Sumu schválili na květnovém zasedání zastupitelé města, na účet pro Dominika je tak převedený celý charitativní výtěžek z plesu města, který byl získán od obchodních partnerů.

Do sbírky se přes transparentní účet zapojilo zatím 92 přispěvatelů. Řada dalších přispěla přes pokladničky, ale ty zůstávají zapečetěny a na svých místech. „Děkuji všem, kteří se rozhodli pomoci a do sbírky se zapojili. Je vidět, že máte srdce na správném místě,“ vzkázala přispěvatelům starostka Romana Žatecká.

Devítiletý Dominik utrpěl ve třech měsících úraz hlavy a jeho mentální vývoj se zastavil. Nyní je odkázaný pouze na pomoc babičky, která ho má ve své péči. Výtěžek sbírky půjde na nákup a instalaci schodišťové plošiny, což vyjde na 300 000 korun.

Číslo transparentního účtu u Československé obchodní banky, a.s. je 283251941/0300.

Přispívat Dominikovi můžete rovněž hotovostním vkladem do pokladniček, které jsou umístěné na Městském informačním centru, ve WB CAFE s.r.o. na ulici Paní Zdislavy (RE UNION CAFE), v AVON + zásilkovně na ul. Mikulášská, v kavárně Florian nebo na recepci bazénu ve Sportareálu Česká Lípa.

Devítiletý Dominik žije jen s babičkou, která ho má ve své péči.
Život by malému Dominikovi usnadnila speciální plošina