Kromě zpěvu si děti ze všech oddělení sboru užily nespočet her, soutěží a volnočasového i sportovního programu. Českolipský dětský sbor, který na jaře letošního roku mimo jiné absolvoval turné po Californii v USA, tím vstoupil do dalšího pěveckého roku.

„Jako každé září vyhlašujeme také zápis nových dětí do přípravných oddělení i do koncertního sboru, a chceme tak umožnit novým zpěvákům nové poznání hudby a nabídnout jim zajímavé koncerty, cestování a hlavně rozvinutí jejich hudebního a pěveckého talentu. Přijímáme děti již od čtyř let,“ říká sbormistr Petr Novák.

Zápisy se postupně uskuteční v termínech 7. ,8. a 14. – 15. září ve zkušebně sboru v areálu ZŠ 28. října vždy od 17 do 18 hodin.