Ročně centra navštíví na 1,8 milionu lidí, z toho čtvrtina jsou školní děti. Podle ředitelky asociace Kateřiny Chábové je hlavním cílem a posláním center popularizace vědy a techniky s důrazem na známé Komenského učení hrou a tedy pomocí osobní zkušenosti.

Věda je zábava. Názorné pokusy a výukové programy připravuje iQlandie pro běžné návštěvníky i pro školy.
FOTO: Zachraňte iQlandii. Oblíbené centrum v Liberci zasáhl koronavirus

Kromě zábavy a neformálního vzdělávání se ale Česká asociace Science center snaží také podnítit diskuzi vedoucí k legislativním změnám ve školství. „Budoucnost školství vidíme zejména v personalizaci vzdělávací cesty každého žáka,“ uvedla v rozhovoru Chábová.

„Budoucnost bude díky rozvoji komunikačních technologií patřit kreativním lidem schopným řešit problémy. K tomu je potřeba rozvíjet zejména kritické myšlení, schopnost komunikace, spolupráce a kreativity,“ dodala. Počet i úroveň českých Science center roste díky podpoře evropského programu Výzkum a vývoj pro inovace.