V průběhu víkendu například nebyly informační letáky o jejich návštěvě řádně rozneseny, nebo na nich chyběl čas návštěvy, případně její interval byl příliš dlouhý. Problémy přiznává i Marta Selicharová, tisková mluvčí České pošty, z jejíž řad se komisaři rekrutují: „Okamžitě jsme zahájili jejich kontrolu, a to jak na sběrných místech, tak v domácnostech. Všechny zaznamenané případy jsme napravili a komisaři roznesli nové letáky.“

Mnozí občané však trvale poukazují na komplikace spojené s domlouváním náhradních termínů návštěvy komisaře, kdy postrádají zejména větší ochotu k domluvě na jejím časovém rozpětí, jaké by jim plně vyhovovalo. Rovněž tak mnozí postrádají jistotu, zda mohou zažádat o formulář mimo svoje bydliště. Nejčastěji, pokud zrovna v tu dobu pobývají na návštěvě u známých, nebo s ohledem na svoje pracovní či studijní povinnosti chtějí setrvat v přechodném bydlišti, například na pronájmu.

Všechny stávající problémy v průběhu sčítání měli lidé na základě doporučení organizátorů řešit telefonátem na bezplatnou informační linku tzv. call–centrum. Jenže to je už několik dní zcela přetížené.

Nevolejte, domluvte si kompromis

„Na call–centrum včera volalo 65 tisíc lidí a naši operátoři odpověděli na 6,5 tisíce telefonických dotazů. Česká pošta posílila pracovníky call– centra tak, aby byli schopni zvládnout nápor volajících. Lidem proto doporučujeme, aby v případě, že se jim nehodí návštěva komisaře, nikam nevolali. Komisař jim do schránky vhodí nový informační letáček s jiným termínem předání formulářů. Teprve, když se jim nebude hodit ani tento termín, mohou zkusit call–centrum, anebo osobně převzít formulář na sběrném místě,“ objasňuje příčiny problémů i jejich možné řešení Marta Selicharová.

I když by si to lidé přáli, sčítací komisař se jim nemůže nikdy přizpůsobit zcela bezpodmínečně. „Komisař je zaměstnanec České pošty – zkrátka poštovní doručovatel a jako takový i on musí být po většinu dne ve své práci a plnit svoje obvyklé povinnosti,“ vysvětluje Ondřej Kubala. V praxi proto doporučuje pro hladký proces časového rozvrhu volit rozumný kompromis, který by umožnil vhodný časový průnik oběma stranám.

Komisař nepřišel? Mohl onemocnět

I komisař je navíc jen člověk. A tak nepříjemná prodleva může být z jeho strany způsobena také obvyklými, ale dopředu nepředvídatelnými událostmi.
„To, že komisař nedorazí na domluvenou schůzku, může být zapříčiněno i tím, že například náhle onemocněl. V takovém případě ho musí zastoupit náhradník, což ovšem vyžaduje vždy určitý čas, neboť ten může vyrazit na obchůzku až druhý den. V takovém případě dostávají lidé do schránek omluvné letáky s novým termínem návštěvy,“ upozorňuje na další možná rizika Selicherová.

Proces sčítání si lze ulehčit odesláním formuláře přes internet. Na rozdíl od minulosti si tím ušetříte druhou návštěvu komisaře. I v tomto případě ale musíte převzít formulář, kde najdete dvojici kódu, bez nichž není možné se na stránky s elektronickým dotazníkem přihlásit.

Zbytečně necestujte

Mnoho lidí se rovněž neorientuje v tom, kde a jak může sčítací formulář převzít. Zda v místě bydliště či třeba během návštěvy u příbuzných. Zde platí, že byste tak měli učinit tam, kde se budete nacházet i v tzv. rozhodný okamžik neboli z pátku na sobotu 25. – 26. března, kdy se budou vyplněné dotazníky předávat nazpět komisařům.

„Jestliže třeba přijedete na návštěvu k příbuzným a zdržíte se přes zmíněný rozhodný okamžik, pak vám komisař může formulář za této situaci nabídnout. Vaše údaje vyplní do jeho předtištěné hlavičky. V případě, že byste se ale jen zúčastnil nějakého večírku nebo několikadenního pobytu mimo svoje bydliště, a pak odcestoval zase domů, vyšla by tato snaha o převzetí dotazníku v jiném místě naprázdno,“ upozorňuje Ondřej Kubala.