Jednak pro samotné plošné plánování, což v praxi představuje například kolik jednotek máme k požáru vyslat, a pak přímo pro záchranný postup při nějaké konkrétní události,“ říká Roman Hlinovský, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, o tom, jaký význam má sčítání pro činnost jeho hasičského sboru.

Informace umožňují hasičům, ale i dalším složkám záchranného systému daleko pohotovější zásah. „Poskytují nám například údaje, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, zda jsou připojeny na plyn, jak jsou vysoké, kolik mají pater. A to vše potřebujeme znát, abychom mohli lidem co nejrychleji pomoci,“ vypočítává Hlinovský.

„Podle toho, kolik je v regionu lidí, plánujeme pochopitelně i rozmístění hasičských jednotek a civilní ochrany včetně jejich vybavení, vypočítáváme stupeň nebezpečí,“ pokračuje Roman Hlinovský.

Díky těmto údajům lze navíc velmi detailně naplánovat i různé formy evakuace. „Dozvíme se třeba věkové složení obyvatelstva, což nám umožňuje přesně stanovit, kolik lidí je nezbytné evakuovat s naší asistencí, a kolik z nich se může úchylit do bezpečí vlastními silami. Velmi důležité je to třeba v případě osob s tělesným postižením,“ upřesňuje šéf libereckých hasičů.

Kromě přehledu při požáru lze získaná data ze sčítání plnohodnotně využít i v případě evakuace či operativních zásahů během povodní.

Hasičský sbor je navíc vkládá do svého geografického informačního systému, kde v kombinaci s přehledem dopravních komunikací vytvářejí skutečně mocný záchranný nástroj. Prostřednictvím vzájemně se kombinujících algoritmů je totiž systém následně schopen poskytnout spolehlivý postup, jak si při záchraně lidských životů počínat co nejlépe.