Na rozvoj kultury, cestovního ruchu i vzdělávání se ve svých aktivitách zaměřuje obecně prospěšná společnost, která se usídlila ve Stráži pod Ralskem. Přímo ve městě má v plánu vybudovat muzeum historie těžby uranu nebo velké hřiště pro děti.
V současné době pracuje Společnost pro rozvoj Podralska na třech náročných projektech, které by měly přispět k rozvoji města. „Jedním z nich je rekonstrukce dvou historických budov ve Stráži, Gablerova domu a budovy tzv. staré školy,“ přibližuje jeden ze zakladatelů společnosti Jiří Mužák. Právě v těchto budovách by mohlo v budoucnu vzniknout plánované muzeum historie a současnoti těžby a využívání uranu v České republice.
Plány společnosti myslí i na děti, pro které se má zřídit „herní ráj“, tedy velké hřiště a skatepark. „V neposlední řadě bychom rádi vybudovali v okolí města několik turisticky zajímavých naučných stezek,“ říká Jiří Mužák.
Strážská radnice podobné aktivity jen vítá. „V rozpočtu města jsme vytvořili položku, ze které podporujeme naše sdružení. V letošním roce je to částkou deset tisíc korun na pomoc při úhradě režijních nákladů,“ dodává starostka Stráže pod Ralskem Věra Bradáčová. Ve městě funguje ještě další aktivní sdružení – Biberova společnost. „Oboum jsme pronajali prostory pro jejich zázemí za dobrou cenu. Sdružení jsou navíc zastoupena v Komisi pro strategii města,“ uvádí starostka.
Za více než rok svého působení stihla obecně prospěšná spolenčost uspořádat celou řadu akcí, především výstav, dětský den, městské slavnosti nebo zpívání pod vánočním stromkem. „Za velký úspěch považujeme oživení nádvoří zámku ve Stráži, po dvaceti letech od jeho vyhoření, kde jsme v červnu uspořádali koncert folkových legend Pavla Dobeše s Tomášem Kotrbou,“ podotýká Jiří Mužák. Další z koncertů je v plánu již dnes, kdy na nádvoří zahrají další ikony folkové scény – Mirek Paleček a Michael Janík.
Stráž však není jediným místem, pro jehož rozvoj chce společnost pracovat. Jak název sdružení napovídá, cílem aktivit bude také Hamr na Jezeře nebo Osečná. Většina plánu je však bezpodmínečně vázána na dostatek financí. „Společnost sama zatím nedisponuje vlasntími prostředky, fungujeme díky sponzorům a také dotacím, které se pokoušíme na naše projekty získat,“ doplňuje spoluzakladatel Společnosti pro rozvoj Podralska.

Další zprávy z regionu najdete zde