V Lípě existuje několik problémových lokalit, kde dochází ke kumulaci sociálních problémů. K problémům v těchto oblastech dochází zejména kvůli ztrátě nebo nevhodnému bydlení. Je však potřeba se zaměřit také na oblast vzdělávání. Proto byly jako hlavní oblasti spolupráce s agenturou vytipovány právě oblasti bydlení a vzdělávání.

V rámci spolupráce se město dotkne i jiných problémů, jako je chudoba, závislosti či dluhy. 

(kkb)