Obáváte se, že při letošním sčítáním lidu ztratíte komunikaci s úředníky dost času? Ve skutečnosti to nehrozí, ale pokud byste se něčeho takového přesto obávali, můžete si vyplnit elektronický formulář. Ten je jednou z největších novinek akce Sčítání lidu, domů a bytů 2011. A nadšeni jsou jím i samotní statistici, kteří očekávají, že i jim přinese novou a zajímavou zkušenost.

„Ve srovnání s papírovým bude jeho vyplňování nepoměrně rychlejší a jednodušší. Zvláště pak pro ty, kteří jsou na tom jako já a nemají rádi, když musí zápasit nebo přepisovat všelijaké kolonky,“ říká s nadsázkou Ondřej Kubal, mluvčí celého projektu.

Dvojice kódů a lepší program pro vstup

Zájemci o elektronické vyplňování se budou moci za tímto účelem přihlásit 26. března hned po půlnoci na stránkách www.scitani.cz. K vyvolání internetového formuláře však bude zapotřebí nejprve vložit do přihlašovacího rozhraní dva kódy z toho papírového, který vám už v předcházejícím období doručí váš komisař. Abyste však nakonec mohli k elektronickému vyplňování přistoupit, potřebujete ještě jeden důležitý prvek a tím je potřebný počítačový program, konkrétně tzv. prohlížecí software Adobe Reader či Adobe Acrobat, ovšem podmíněn verzí 9.0 a vyšší.

„Ano, jsme si vědomi, že se v tomto případě jedná o poměrně nové verze, ale vsadili jsme na ně proto, že ty předcházející nepoužívaly takové zabezpečení, na jaké jsme měli z důvodu ochrany statistických dat požadavky,“ objasňuje Ondřej Kubal.

Místo ukládání, tiskněte!

Důraz na vysoké zabezpečení je ovšem na místě, neboť se jím chrání osobní data občanů. Z toho důvodu také nebude možné elektronický formulář uložit na žádném počítači v jakémkoliv datovém souboru. „To proto, abychom zamezili zneužití dat v případě, že by je někdo odesílal z veřejného počítače, například z knihovny či internetové kavárny. Je dobře známo, že i když je uživatel osobního počítače pečlivě smaže, lecjaký průměrný IT technik je dokáže obnovit a vytáhnout zpět, přestože na ně už zdánlivě není vidět,“ upozorňuje Ondřej Kubal.

Těm, kteří by si přesto chtěli data vyplněná tímto způsobem uchovat, proto doporučuje, aby si elektronický formulář před odesláním vytiskli. Tímto způsobem navíc Ondřej Kubal doporučuje, uschovat si automaticky vygenerované potvrzení o přijetí vašich dat statistiky. „Pokud by si to třeba situace vyžádala, pak vám dobře poslouží jako potvrzení, že jste už sčítání absolvovali,“ doplňuje.