Cvikov pro zásobování Lindavy pitnou vodou využívá vrt, který v roce 2005 získal od pozemkového fondu. Je na kopci, má hloubku přes 160 metrů a voda z něj má vysokou kvalitu. „Odtud voda putuje přes úpravnu do vodojemu a z něj do vodovodního řadu," popsal Jaroslav Švehla, místostarosta Cvikova.

Nový, jedenáct kilometrů dlouhý, vodovod je pro Lindavu a Svitavu důležitý. V osadách lidé dosud využívají převážně vodu ze studní, do těch ale při záplavách prosakují výplachy ze septiků. Vybudování vodovodu přijde na 45 milionů korun.