Ocenění kantoři z Českolipska:

ILONA JINDROVÁ

- získala ocenění za významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

- je ředitelkou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru

- působí tu již 30 let a od roku 2007 jako ředitelka

- v nelehké době pro sklářství posiluje pozice jediné střední školy v Novém Boru ať již v rovině zachování tradice odborného a uměleckého sklářského školství nebo rozšiřováním nabídky školy o nové obory gymnázium, předškolní a mimoškolní pedagogika a design interiéru

- sklářskou školu se snaží soustavně zviditelňovat účastí na sympoziích, výstavách a přehlídkách

Ondřej Čanecký (vpravo).ONDŘEJ ČANECKÝ

- ocenění získal za dlouhodobou pedagogickou činnost

- působí již 44 let jako učitel v základní umělecké škole v Doksech

- vyučoval hru na klavír, klarinet, saxofon a elektronické klávesové nástroje

- za dobu svého působení předal své znalosti stovkám žáků, mnoho z nich dosáhlo ocenění v krajských, národních i mezinárodních soutěžích

- komponuje skladby pro různé nástroje a pěvecké sbory dodnes jsou v jiných školách využívána zejména jeho klarinetová tria

JAROSLAV JAVŮREK

- ocenění získal za dlouhodobou pedagogickou činnost

- pracuje ve školství od roku 1973. Svou „pedagogickou stopu" zanechal v základních školách v Jablonném v Podještědí, ve Stráži pod Ralskem, v Novém Boru a v České Lípě

- od roku 2002 je ředitelem základní školy Šluknovská v České Lípě

- jeho jméno je spojeno s volejbalem, kterému se od roku 1975 až po současnost věnuje jako trenér a metodik. Podílel se na založení Volejbalové školy Lada Česká Lípa

- pod jeho vedením tým juniorů hrál 3 roky extraligu a získal dvakrát ocenění sportovec Českolipska

Soňa Librová (vpravo).SOŇA LIBROVÁ

- ocenění získala za dlouhodobou pedagogickou činnost

- v předškolním vzdělávání na Českolipsku působí již 37 let

– začínala v Jablonném v Podještědí, prošla mateřskými školami v České Lípě, a od roku 1987 zůstává věrná mateřské škole v Sosnové

- zde prošla mnoha funkcemi – vedoucí školní jídelny, vychovatelka, učitelka i zastupující ředitelka školy

- dalším vzdělávání si průběžně osvojuje nové poznatky z oboru

- dokáže koncepčně plánovat vzdělávací proces, používat efektivní metody výuky a díky dobré znalosti rodinného a sociálního zázemí rodin dětí přizpůsobovat vzdělávání jejich individuálním potřebám a možnostem

ALENA SKOKANOVÁ

- ocenění získala za dlouhodobou pedagogickou činnost

- pedagogickou činnost zahájila v roce 1966 jako učitelka ve Vsetíně, od roku 1987 působí jako učitelka v základní umělecké škole v České Lípě

- jako učitelka výtvarného umění je vyhledávanou pedagogickou osobností, která své žáky a studenty pečlivě připravuje ke studiu ve středních a vysokých školách výtvarného zaměření.

- výtvarná díla, která vznikají pod jejím pedagogickým vedením, jsou vystavována a zařazována do soutěžních přehlídek v České republice, ale i v zahraničí

– prezentovala je například za svého pobytu ve Washingtonu, Virginii, v mezinárodní soutěži v Dillí v Indii

- výtvarné práce jejího výtvarného ateliéru zdobí mimo jiné prostory Nemocnice v České Lípě a Městského úřadu v České Lípě.

ZUZANA TOMSOVÁ

- získala ocenění za významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

- od roku 2004 je ředitelkou Základní školy náměstí Míru v Novém Boru

- škole se pod jejím vedením daří zpracovat úspěšné projekty a získávat tak finanční prostředky využívané pro podporu vzdělávání a rozvoj školy

- Projekt „Peníze do škol" přinesl škole několik miliónů investovaných do vybavení školy technikou a pomůckami

- účast v mezinárodním projektu Sokrates umožnil zase zvýšenou podporu integrace žáků se speciálními poruchami učení a chování

- spoluúčast v projektu „Přípravné třídy v základní škole" vyústila v podporu samotného vzdělávání těchto žáků, ale i tvorbu metodiky vzdělávání využitelnou v dalších školách

IVANA POSSELTOVÁ

- ocenění získala za dlouhodobou pedagogickou činnost

- působí v předškolním vzdělávání od roku 1982, od roku 1997 je ředitelkou mateřské školy Klíček v Novém Boru

- Vedle zajištěním hladkého chodu MŠ, kterou tvoří čtyři sloučené mateřinky, organizuje každoročně „Akademii novoborských mateřských škol"

- za jejího působení ve funkci ředitelky získala mateřská škola německého partnera – mateřskou školu ve Waltersdorfu, se kterým spolupracuje v přeshraničních projektech

Ivana Posseltová (uprostřed).