Za poslední dva roky dokázala obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko v oblasti bývalého vojenského prostoru vybudovat nespočet atrakcí a informačních tabulí, které upozorňují například na zajímavé útvary v okolí. Za jejich snahu o přiblížení přírody lidem jim přijede ministr životního prostředí Richard Brabec osobně předat certifikaci Národního geoparku.

Stane se tak 26. května v Doksech a na slavnostní akt naváže dvoudenní mezinárodní konference Geoadventures.

Geopark Ralsko nezapomene ani na veřejnost. V sobotu 28. května se bude konat první ročník festivalu Proměny v Geoparku Ralsko. Místo konání festivalu je netradiční, stane se jím totiž obec Jabloneček. Ta zanikla krátce po skončení druhé světové války a nyní se život do obce zase na jeden den vrátí a bude patřit land-artu, tvořivým dílnám, hudbě a dobrému jídlu.

„V krajině zaniklých obcí pod Ralskem vzniknou například umělecká díla z přírodních materiálů, která osloví a inspirují místní i návštěvníky a podnítí je ke k vlastnímu hledání významu této krajiny. Rádi bychom, aby umělecké vyjádření zkusilo překlenout historii násilné přeměny krajiny, která poznamenala její tvář ve 20. století," říká Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko. Festival je mimochodem zdarma a organizátor vypraví speciální festivalovou dopravu z Mimoně a Ralska.

Co je geopark?

„V Geoparku Ralsko vznikly stezky s naučnými tabulemi, altány s reliéfní mapou geoparku, zastřešené infopointy i pískovcová odpočívadla. Pořádáme naučné akce pro školy a samozřejmě spolupracujeme se zahraničními kolegy. Zisk certifikátu Národního geoparku nám umožní pokračovat v dalším rozvoji tak, aby se v příštích letech území geoparku stalo vyhledávanou turistickou lokalitou například pro cyklisty nebo rodiny s dětmi," říká Lenka Mrázová s tím, že zatím vybudovali infrastrukturu za více než pět a půl milionu korun.

Zkušenosti z provozu geoparků, využití moderních technologií či přínosu geoparků pro regionální rozvoj a turistický ruch si budou předávat delegáti konference, na které se setkají zástupci geoparků a odborné veřejnosti nejen z České republiky, ale také z Islandu, Norska či Švýcarska.

„Je skvělé, že se geoparky v České republice tak úspěšně rozvíjejí. Českým kolegům bychom na konferenci rádi představili například náš projekt Geo VR. Je to jeden z neambicióznějších světových programů v oblasti virtuální reality," říká Pål Thjømøe z UNESCO Globálního Geoparku Magma v Norsku.