Čestné ocenění předal šéf českolipské policie Petr Rajt veliteli jedné z kontrolních složek hlavního celního úřadu Michaelu Zimmermannovi.

„S jeho pracovištěm dlouhodobě spolupracují policisté z Českolipska při zajišťování bezpečnostních opatření v souvislosti s konáním technoparty „Mácháč", kde se předpokládá jak vysoká účast návštěvníků, tak i riziko, že se mezi nimi budou distribuovat omamné a psychotropní látky," vysvětlila mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Přeshraniční policejní spolupráce trvá už třetím rokem. Specializované skupiny německých policistů se zaměřují nejvíce na motorizované návštěvníky akce, konkrétně na důkladné kontroly vozidel a jejich posádek. Velkým přínosem je špičkové technické vybavení. „Jeho součástí je i mobilní spektrometr, který dokáže detekovat s vysokou přesností stopy po výbušných látkách, prekurzorech či drogách, a to jen v průběhu několika vteřin."

„Ti, co už kontrolu tohoto úřadu zažili, vědí, že je naprosto zbytečné zakázané zboží dále před celníky ukrývat a raději jim ho vydají," doplnila mluvčí policie Baláková.

Celníci mají při kontrolách k dispozici také speciálně vycvičeného psa, který po provedené detekci skrývaný kontraband vyhledá. Michael Zimmermann zastupuje ve svém úřadu oblast východní Sasko, která sahá od Görlitz přes Zittau až do Dolní Poustevny, jeho specializované týmy především kontrolují pohyb zboží na území Evropské unie.

Vedoucí územního odboru Česká Lípa plk. Mgr. Petr Rajt se v rámci společného setkání dohodl s německým vedoucím kontrolního úřadu na pokračování úspěšné vzájemné spolupráce. Na oblíbený taneční festival Mácháč míří každoročně v závěru léta tisíce lidí. Policisté jsou v pohotovosti během celého víkendu. Tragickou dohru měl festival v loňském roce, kdy jeden z jeho účastníků zemřel na předávkování drogami.