Jakoby tomu nikdy nemohlo být jinak. Ani v letošní turistické sezóně nebudou motoristé na Českolipsku ušetřeni nervů, kolon, objížděk, semaforů a úmorného popojíždění přes úseky, kde se rozjely nebo teprve během léta začnou dopravní stavby. Zatím už od dubna největší emoce a dopravní zácpy v okresním městě vyvolává na první pohled drobná rekonstrukce propustku na silnici I/9 na Ladech. Je spojená s částečnou uzavírkou a kyvadlovým provozem řízeným semafory. Lidé doufají, že zde omezení provozu, co nejdříve pomine.

„Dvakrát denně tudy jezdím od pondělí do pátku, ještě jsem neviděl jediného dělníka na téhle stavbě… Pak se nelze divit, že to bude trvat tři měsíce,“ tvrdil Martin R. O stejné zkušenosti a nekonečném čekání na semaforech píší a hovoří mnozí další. Objízdná trasa tady není určená, část vozidel se kalamitní situaci vyhýbá jízdou přes Skalici u České Lípy, Častolovice a Manušice nebo na opačné straně přes Bukovany a Písečnou.

Podle Dany Zikešové z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem prací, byl propustek ve špatném technickém stavu. „Ukončení prací plánujeme v červnu. Aktuálně zde probíhají zemní práce a betonáž základů,“ uvedla Zikešová. Oprava, kterou provádí firma BREX spol. s .r. o., vyjde na bezmála pět milionů Kč bez DPH.

Na stavbě nové okružní křižovatky silnic I/9 a I/38 v Jestřebí proběhla pokládka finální vrstvy asfaltu a v úterý 18. dubna začne druhá etapa.
Pozor v Jestřebí! Odbočka na Dubou bude do června uzavřená

Zatím největší dopravní stavba ŘSD na okrese, tzv. Zkapacitnění I/9 mezi Novým Borem a Svorem, která začala již vloni, tolik potíží řidičům nečiní. Táhlý úsek lze plynule, byť pomalu a opatrně, projíždět. „Doprava je vedena staveništěm v režimu 1 + 1, na nezbytně nutnou dobu bude řízena kyvadlově semafory dle postupu prací a potřeby zabezpečit pracovní místo. Předpokládané ukončení je k poslednímu prosinci letošního roku,“ sdělil vedoucí oddělení správy silničních staveb Petr Čech z Krajského úřadu Libereckého kraje.

Na stavbě pokračují práce podle harmonogramu. Aktuálně na hlavní trase probíhá odtěžování svahu a práce na propustku, na budoucí okružní křižovatce u Svoru se naváží násyp a na mostě v mimoúrovňové křižovatce u Nového Boru se pracuje na betonáži základu i armování a bednění základu. „Na prvním ekoduktu ve směru na Svor začíná montáž skruže a na druhém migračním mostě probíhá armování a bednění dříku. Na zárubních zdích se realizují nátěry a izolace základů a dříků," informovala Zikešová z ŘSD.

Průjezdné je ve směru z České Lípy do Doks i staveniště kruhové křižovatky v obci Jestřebí, kde se kříží dvě silnice první třídy I/9 a I/38. „Práce probíhají dle harmonogramu, od 18. dubna byl uzavřen nájezd na Dubou, objížďka je vedena přes Doksy. Předpokládané ukončení a uvedení do provozu je na konci září,“ komentoval Čech. Ve směru od Dubé na silnici I/9 šoféři vjedou do rozestavěného kruháku bez problémů a objížďky.

„Aktuálně největší dopravní komplikace podle mého názoru nastávají díky akcím na silnicích I. a II. třídy, jedná se konkrétně o výše uvedené akce v Jestřebí, u Nového Boru, v České Lípě, a také akce na silnici II/270 Doksy – Břehyně“ a silnici II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje,“ shrnul Čech. „Přesné informace o chystaných uzavírkách získají zájemci u silničních úřadů nebo následně po vydání povolení na webu dopravniinfo.cz,“ podotkl.

Od dubna do června zůstane v České Lípě na I/9 dopravní kalamita. V části Lada ŘSD opravuje propustek pod silnicí.
Kolony u Lípy přivádí řidiče do letargie i vzteku. Vadí jim klid na staveništi

Nepříjemností, nejen pro rekreanty, bude v okolí Máchova jezera úplná uzavírka na silnici z Doks do Břehyně, kde stavbaři postaví kompletně nový most a provedou sanace krajů vozovky s její recyklací v celé šířce. Potrvá až do konce října 2023 a objízdná trasa pro osobní auta bude přes Jestřebí a Zákupy a pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny přes Českou Lípu. Podle předpokladů krajského úřadu je od července plánovaná úplná uzavírka mostu přes Panenský potok v Pertolticích. Stávající most bude nahrazen novým železobetonovým. Od července se na Českolipsku mají stavbaři pustit také do rekonstrukce mostu ve Volfarticích, kde ale dojde „jen“ k částečné uzavírce.

Komplikace lze očekávat dále na silnice III/26847 z Nového Boru do Radvance, kde začala stavba nové cyklostezky a současně velkoplošná oprava této vozovky. Od srpna je plánovaná velkoplošná oprava silnice III/26830 Hvězdovská – Ralsko. Rovněž v srpnu by měla začít rekonstrukce silnice III/26219 v Žandově. „Jedná se o stavbu na dvě stavební sezóny. V rámci akce dojde k rekonstrukci silnice v délce 1,3 km. Součástí akce jsou tři opěrné zdi a jeden most,“ upřesnil Petr Čech z odboru dopravy KÚ Libereckého kraje.

Uzavírky a opravy důležitých silnic v okrese Česká Lípa

Největší dopravní stavba ŘSD na okrese - tzv. Zkapacitnění I/9 mezi Novým Borem a Svorem.Zdroj: Deník/Petr PokornýNový Bor – Svor / Zkapacitnění I/9
Největší dopravní stavba ŘSD. Předpokládané ukončení je 31.12. 2023. Doprava je vedena staveništěm v režimu 1 + 1, na nezbytně nutnou dobu bude řízena kyvadlově semafory dle postupu prací a potřeby zabezpečit pracovní místo.

Česká Lípa – Lada / Propustek na I/9
Kolony, čekání. Předpokládané ukončení prací je 30. 6. 2023. Doprava je řízena kyvadlově semafory, práce probíhají po polovinách.

Jestřebí / Kruhová křižovatka I/9 a I/38
Průjezdný úsek. Práce probíhají dle harmonogramu, od 18. 4. byl uzavřen nájezd na Dubou, objížďka je vedena přes Doksy. Předpokládané ukončení a uvedení do provozu je na konci září 2023.

Doksy – Břehyně / rekonstrukce mostu na II/270
Od 24. dubna úplná uzavírka. Stavbaři postaví kompletně nový most a provedou sanace krajů vozovky s recyklací vozovky v celé šířce.

Přesné informace o chystaných uzavírkách získají zájemci u silničních úřadů nebo následně po vydání povolení na webu dopravniinfo.cz.