Českolipská knihovna se zapojila do celorepublikového projektu Senioři píší Wikipedii.

„Projekt vznikl jednak z iniciativy wikipedistů, a také z iniciativy seniorů, kteří stále působí na univerzitách, stále mají své významné místo ve vědě a ve svém oboru dosahují výborných výsledků. Přesto mají potřebu se o své znalosti dělit i jiným způsobem," říká ředitelka Městské knihovny v České Lípě Dana Kroulíková s tím, že celý projekt zaštítil profesor Jan Sokol.

Přestože je přispívání do Wikipedie přístupné bez rozdílu všem, zadávání hesel a psaní článků není jen tak, všechny informace musejí být mimo jiné pečlivě odzdrojované. To však může knihovna disponující mnoha tisíci svazky pohodlně zajistit. „Chtěli bychom tu vytvořit zázemí, základnu pro takový Wiki klub," pokračuje Kroulíková. Plánuje platformu, v rámci které by se mohli zapojení senioři scházet, vyměňovat si zkušenosti i případné starosti, které s psaním webové encyklopedie souvisí.

„Dnes poprvé přednáším před dospělými lidmi," uvedla těsně před kursem nadšená lektorka Simona Bůžková. Důvtipnými dotazy zhruba desítky aktivních seniorů, kteří přišli na úvodní ze tří kurzů vypsaných na první čtvrtletí letošního roku, se rozhodit nenechala.

Od seniorů nikdo neočekává zázraky na počkání, ostatně první setkání bylo hlavně o obecném seznámení s problematikou a systémem, na kterém internetová encyklopedie stojí. Dá se začít i s věcmi, které se na první pohled mohou zdát jako drobnosti.

„Hesla do Wikipedie většinou zadávají mladí studenti, kteří mají často problémy s pravopisem," promluvil skrze video k účastníkům kurzu profesor Jan Sokol. Senioři tedy mohou začít s prostou jazykovou korekturou textů, a tedy upravovat jednotlivá hesla jen díky blízkému vztahu k rodnému jazyku a do zevrubnější práce se posunout až následně, až budou mít systém práce, jak se říká „v malíku".

Česká Wikipedie eviduje kolem tří milionů dotazů denně. Celkově se jedná o jednu z nejpoužívanějších služeb na světovém internetu. Spoléhají na ni desítky milionů studentů, lidí se zájmem o svět okolo, i mnoho novinářů.

Česká verze Wikipedie zahájila svoji činnost v roce 2002, k 24. lednu 2017 má již 372 062 článků.