„Z analýzy bankovního ústavu vyplývá, že pokud rychle nezačneme činit kroky k finanční stabilizaci města, propadneme se podle krizového scénáře v roce 2012 až o dvacet čtyři milionů,“ sdělil zastupitelům nový starosta Jaroslav Andrysík s tím, že se schodkem přesahujícím milion korun je třeba počítat rovněž v příštím roce, a to i v případě, že Šenovští začnou okamžitě šetřit.

Starosta spatřuje jako největší chybu, že si nedávno odvolané vedení města v době dostatečných příjmů nevytvořilo ani korunu finanční rezervy a jelo na doraz. „Nyní jsme nuceni škrtat ve výdajích, abychom byli vůbec schopní plnit všechny finanční závazky města i s ohledem na rozpracované investice. Musíme proto upravit provozní a personální výdaje města,“ podotkl Jaroslav Andrysík.

Padlo zateplení MŠ

Na schodkový rozpočet jako první doplatila MŠ Mistrovická. „V současné chvíli nemůžeme přijmout dotaci na její kompletní rekonstrukci, protože je nutný i náš finanční vklad. Je možné na objektu provést dílčí opravy z našich prostředků, ale ne jej opravovat za miliony korun,“ zhodnotila místostarostka Jitka Bouchalová.

Tu podpořil Jaroslav Andrysík, který připomněl, že v příštím roce bude v Kamenickém Šenově zahájena výstavba kanalizace. „Přislíbili jsme pomoc občanům, které čekají nemalé náklady spojené s projektovou dokumentací na přípojky. To by nás odhadem mohlo přijít na více než milion korun,“ vysvětloval starosta.

Ať rozhodnou volby

Se zamítnutím dotace na opravu mateřské školy ale rozhodně nesouhlasil exstarosta Ota Raiter. Ten chtěl, aby radnice nejdříve zjistila všechny možné způsoby financování. „Mohli jsme si vzít například dodavatelský úvěr a pokračovat v projektu do doby, než proběhnou řádné volby a nové zastupitelstvo rozhodne, jak dál,“ komentoval Ota Raiter.

„Říkáte, že máme nechat rozhodnutí na příštím zastupitelstvu. A to jim máme převalit i díru v rozpočtu,“ reagovala místostarostka. Ota Raiter však žádný problém v rozpočtu nevidí. „V sobotu jsem jednal s firmou Accent Consulting a platba za pozemek na supermarket proběhne,“ sdělil exstarosta.
Svým prohlášením vyvolal na tvářích zastupitelů údiv, že i po svém odvolání stále jedná za město.

Podpořili radnici

„Jednáte o pozemku, na jehož prodeji stojí náš rozpočet. My jsem tady nikdy neviděli zástupce firmy Accent a dodnes nikdo z nás neslyšel konkrétní záměr, co tam vlastně bude stát,“ komentovala Jitka Bouchalová. Ta zároveň připomněla, že se před časem Ota Raiter osobně zavázal, že zajistí, aby developerská firma převedla peníze včas.

Většina zastupitelů se ale rozhodla nečekat, zda dorazí na účet města tři a půl milionu od developerské firmy, a podpořila nové vedení radnice v jejím záměru najet na úsporná opatření.