Stezka, která povede po tělese zrušené železniční trati, by měla začínat na českolipské Střelnici. Problematický by však mohl být přístup z okolních velkých sídlišť.
„Hrozí zde velké nebezpečí, že jejich obyvatelé si budou cestu k cyklostezce krátit přecházením kolejí dosti frekventované trati do Nového Boru,“ říká Miroslav Hudec, zastupitel města Česká Lípa a zástupce Společnosti pro trvale udržitelný život. Podle jeho slov se tak totiž děje již nyní, i když zde zatím žádná trasa pro kolaře není.
„Miminálně jeden člověk na to v poslední době doplatil životem. Vidím to jako velký nedostatek,“ doplňuje Miroslav Hudec. Letecké fotografie, které jsou součástí projektové dokumentace, přitom jasně ukazují vyšlapané cesty od sídlišť Lada, Střelnice a Sever.
Podnět od Společnosti pro trvale udržitelný život dostane k projednání výbor svazku. „Technické řešení stavby nevylučuje v různých místech cyklostezky vybudovat další sjezdy a nájezdy,“ uvádí Jiří Samšiňák, projektový manažer dotací a veřejných zakázek. Podle něj je však nutné respektovat návaznost na již existující cyklostezku a také to, že její vedení je v souladu se schváleným Generalem cyklistické dopravy města.
Podle Miroslava Hudce by možným řešením bylo vybudování lávky přes koleje s využitím stávajícího propustku pod tratí. Navrženou variantou se bude svazek zabývat. „V prvé řadě musíme prověřit možnosti technického řešení uvedené varianty,“ dodává Jiří Samšiňák.