Kvůli nesrovnalostem v čerpání státní dotace na rekonstrukci základní školy musí město zastavit část svých lesů. Finanční úřad totiž shledal závady, kvůli nimž Kamenickému Šenovu uložil vrátit dotaci se stoprocentním navýšením v celkové částce 263 milionů korun. Po řadě jednání ministr financí zrušil rozhodnutí, ale město musí zaplatit 2,6 milionu korun pokuty.
„Prali jsme se čtyři roky, ale bohužel oni mají větší váhu,“ řekl na adresu Finančního úřadu starosta K. Šenova Ota Raiter. S rozhodnutím stále nesouhlasí. „Opravné prostředky v rámci daňového řízení už byly vyčerpány. Je na rozhodnutí zastupitelstva, jestli půjdeme k nejvyššímu správnímu soudu,“ pokračoval. „Myslel jsem, že projdeme kontrolou a budeme vzorová obec,“ komentoval.
Během dlouhého jednání o placení padly dva návrhy, jak se s tímto závazkem vyrovnat. Opozice ústy Jaroslava Andrysíka navrhovala, aby město splatilo své závazky ihned ze zůstatku hospodaření města z loňského roku. Naopak starosta Ota Raiter navrhl vyjednat s Finančním úřadem splátkový kalendář. „Podmínkou je, že město musí ručit svým majetkem. Navrhuji proto zaručit se čtrnácti hektary našeho sto let starého lesa, který je v katastru Prysku.“

Zastupitelé se nakonec shodli, že lesem ručit budou. Po roce zhodnotí podle výsledku hospodaření, zda zbytek penále splatí najednou, anebo budou pokračovat ve splátkách.
Starosta sklidil kritiku opozičních zastupitelů za to, že od roku 2004 jednal s úřady o kontrolách, jejich výsledcích a následných sankcích, přesto zastupitelé nevěděli, co městu vlastně hrozí. „O sankci víme od minulého týdne, i když jednání trvají několik let. A dnes mám hlasovat, že zastavíme obecní lesy,“ dala se slyšet zastupitelka Jitka Bouchalová.
Starosta přišel s vysvětlením: „Dokud nebylo pravomocné rozhodnutí, nemohl jsem nikoho informovat,“ argumentoval s tím, že mu hrozila pokuta až 500 tisíc při porušení obecné mlčenlivosti.
Město od nynějška musí včas a řádně splácet. Pokud by se byť o jeden den zpozdilo s platbou, Finanční úřad může zrušit dohodu o splátkách a bude požadovat celou částku najednou.