Pracovní skupina složená ze zastupitelů vyvolala mimořádné zasedání zastupitelstva. Důvodem je jejich nespokojenost s návrhem řešení technických závad u objektů školní družiny a DPS, které realizovala firma VCES.

Záruční lhůty končí

U obou budov dobíhá záruční lhůta. Pokud se do té doby neodstraní technické závady, bude muset šenovská radnice kvůli nedodržení podmínek vracet státní dotace, nebo zaplatí opravy ze svého rozpočtu. V obou případech to však pro město, které letos začalo radikálně šetřit, znamená miliony korun vydané navíc.

Před dvěma lety byla s velkou slávou otevřena družina při ZŠ Kamenický Šenov a následně se začal objevovat nahodile silný zápach. „Kontaktovali jsme VCES, ta provedla dílčí opatření. Vyměnili sifon, provedli kamerové zkoušky, na naši žádost se propláchla se kanalizace. Bez výsledku,“ řekla před časem zástupkyně ředitelky.

Situace došla tak daleko, že aby nebylo ohrožováno zdraví školáků, byli přestěhováni do provizorních prostor. „Vyklidili jsme místnost, která sloužila jako sklad pomůcek,“ upřesnila Novotná.

V únoru letošního roku došla vedení školy trpělivost a písemně starostovi města oznámili, že odmítají nést odpovědnost za ohrožování dětí zápachem neznámého složení. Přesto ještě Novotná kontaktovala nezávislého soudního znalce.Ten během dvou hodin za pomoci jednoduchého testu zjistil příčinu, odkud zápach přichází a navrhl řešení. Škola na jeho doporučení utěsnila všechny otvory a puch zmizel. „Do konce prázdnin je třeba situaci radikálně vyřešit, protože provizorní opatření brání pravidelné cirkulaci a obměně vzduchu,“ zlobila se Novotná.

Senioři žijí s plísní na zdech

Zdraví ohrožující prostředí mají i senioři žijící v DPS. V osmi bytech, za něž důchodci platí jedny z nejdražších nájmů ve městě, jsou stěny obrostlé plísní. Na vině je špatně položená střecha. Vlhko jde však i odspodu.

Ve sklepě jsou do metru a půl úplně mokré zdi a jednotlivé sklepní koje opět zdobí plíseň.
„V bytě nás každou chvíli pálí oči a ve sklepě nemůžeme nic skladovat,“ přiznali před časem manželé Rosemarie a Jan Ančicovi, kteří obývají podkrovní byt.

Senioři si několikrát stěžovali na městském úřadě. Tam s nimi sice sepsali reklamaci, a VCES ji uznala. ale opět se neřešila příčina. Pouze se třikrát do roka plíseň postříkala speciálním roztokem a utěsnilo se pár střešních tašek silikonem.
Laxnost městského úřadu pobouřila zastupitele napříč politickým spektrem. Ti si prosadili vytvoření pracovní komise, aby veškeré opravy probíhaly pouze s jejím vědomím.

Zároveň je tajemnice MěÚ povinna přešetřit jak probíhaly a jak byly uplatňovány podané reklamace.
Dalším požadavkem bylo, aby firma VCES dodala konkrétní řešení, jak technické závady řešit.

Společnost se ústy mluvčího brání, že střechu dělal subdodavatel.
„Dohodli jsme se, že dojde k její výměně, kontrole parotěsné folie, tepelné izolace a sádrokartonových podhledů,“ řekl Vladimír Ujec za VCES. Ovšem jak a jakým způsobem není z písemně uznané reklamace patrné.

„U zápachu ve školní družině je situace složitější. Je nepravidelný, proto se nejprve musí zjistit jeho příčina a poté může být řešen,“ přiznal mluvčí Ujec.
S takovými závěry se pracovní skupina nespokojila a vyvolala mimořádné zastupitelstvo, které se uskuteční příští týden ve středu.
Hodlají apelovat na starostu Otu Raitera a Libora Šimečka, který vykonával stavební dozor. To jsou podle uzavřené smlouvy jediné dvě osoby, jež mohou za město jednat.