Pod odborným vedením učitelů SUPŠS se němečtí žáci zpočátku učí vytvářet modely a formy na tavení skla. Při výuce jim pomáhají také žáci šenovské školy. „Tato vzájemná pomoc a spolupráce učitelů a žáků obou škol vytváří velmi dobré pracovní a osobní vztahy,“ říká František Janák, zástupce pověřeného ředitele SUPŠS.

Němečtí žáci mají v programu mimo jiné také tvorbu vitrografických listů a výuku kresby zátiší a portrétů. Získají také informace o některých sklářských technologických postupech.

V rámci třítýdenní návštěvy zavítají také do sklářských závodů a ateliérů jakými jsou například firmy Preciosa, sklárna bratří Jílků, TGK a Ajeto. Nebude chybět návštěva sklářských muzeí a výlet za památkami Prahy a některých dalších míst na severu Čech. Němečtí studenti jsou také od svých českých spolužáků pozváni na tradiční maturitní ples. Pro německé přátele je rovněž připravený bowlingový turnaj.

Spolupráce mezi oběma odbornými školami funguje od roku 1996 a organizace si jí velmi cení. Úzká spolupráce probíhá také mezi městy Kamenickým Šenovem a Rheinbachem, mezi jejich institucemi, spolky a kluby. Představitelé a občané obou měst se zúčastňují každoročně řady společných akcí.