„Podepsal jsem smlouvu o smlouvě kupní budoucí, nyní jsme povinni do čtrnácti dnů uzavřít kupní smlouvu s developerskou firmou, která postaví obchodní centrum. Naší podmínkou bylo, že jeho součástí bude prodejna s potravinami a řeznictví,“ informoval šenovské zastupitele na jejich posledním jednání Ota Raiter, starosta Kamenického Šenova.

Jak dále sdělil, pražská developerská firma Accent Consulting Partners založí účet ve prospěch města, kam budou vloženy peníze za prodej pozemku. „Ty však budeme moci čerpat až po uzavření územního řízení, což bude nejdříve počátkem prosince. To znamená, že všichni budou muset makat, protože termín je na hraně,“ doplnil šenovský starosta s tím, že získané finanční prostředky půjdou do rozpočtu na letošní rok.

„Proč došlo k podpisu smlouvy až teď, když od března je na každém zastupitelstvu starosta úkolován podpisem smlouvy o smlouvě budoucí? Navíc jsme změnu územního plánu kvůli výstavbě supermarketu schválili již koncem července,“ tázala se Jitka Bouchalová. „Čekalo se na nabytí právní moci územního plánu,“ odpověděl Ota Raiter.

Problémy si uvědomují

Zastupitelku Miroslavu Kramářovou zajímalo, jak dlouho bude trvat územní rozhodnutí. „Od požádání přibližně osmdesát dní, ale nesmí tam být žádné zamítavé stanovisko,“ sdělil František Kučera, vedoucí stavebního odboru.

Podle svých slov si Ota Raiter uvědomuje problémy, které mohou během následujících dvou měsíců nastat. Jedním z nich například je, že území spadá do chráněné oblasti. „Nepříjemnosti mohou nastat i kvůli vybudování odbočovacích pruhů, které se napojí na silnici I. třídy,“ připustil šenovský starosta. V souvislosti s tím Ota Raiter upozornil, že město má příslib krajského úřadu, že jim vyjde vstříc.

„Mým cílem je, aby se účet mohl otevřít v první dekádě v prosinci a peníze šly do rozpočtu,“ zdůraznil starosta Raiter.

„Peníze dostaneme nejdříve v prosinci. Takže v tuto chvíli nemáme finančně kryté dodavatele na rekonstrukci ulice Odboje,“ konstatoval místní občan Aleš Bouchal. „To teprve budeme plánovat. Můžeme si ale vzít překlenovací úvěr a vyřešit tak nesoulad mezi příjmy výdaji,“ řekl Ota Raiter a ujišťoval, že rada města se bude zabývat všemi možnými variantami, kdyby došlo k havarijní situaci a peníze do konce roku město nezískalo.

Market místo rodinných domků

„Rád bych slyšel, že si berete osobní zodpovědnost za to, že do konce roku budou peníze na účtu. Termín je totiž příliš hraniční a navíc jej město nemůže nijak ovlivnit,“ žádal šenovského starostu Aleš Bouchal. „Ale můžu jej ovlivnit, hospodařím s majetkem města už jedenáct let,“ ukončil debatu Ota Raiter.

Obchodní centrum by mělo vyrůst na ploše deset tisíc metrů čtverečních v horní části Kamenického Šenova, konkrétně na louce mezi místní základní školou a Práchní. Původně ale měla být lokalita rozdělena na sedm desítek parcel pro výstavbu rodinných domů.

Ne všichni jsou ale nadšení budoucí existencí supermarketu. „Mělo tam původně vyrůst sedmdesát rodinných domů, kde mohla být odpočinková místa s lavičkami. Market ale znehodnotí parcely, které se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Lidé budou koukat na betonové parkoviště místo do zeleně,“ protestoval místní občan Václav Frömmel při červencovém projednávání změny územního plánu.

V podstatě stejné stanovisko zaujímá i zastupitel Tomáš Prokop. Ten navíc argumentoval i tím, že příjem z prodeje pozemků je aktuální pouze pro tento rok. „Doposud pořádně nevíme, co tam bude stát, ale bude to tam stát dvacet třicet let a my se toho nezbavíme,“ konstatoval Tomáš Prokop a dodal, že město si pořizuje dokonalého zajíce v pytli.