První novou čistírnu zprovoznilo OSBD koncem loňského roku, další následovaly v únoru a březnu. Pátá byla dokončena před letními prázdninami. „Problém a komplikovaný úkol jsme vyřešili,“ potvrdil ředitel OSBD Petr Mertin. Bytové družstvo zastaralé septiky na vesnicích zdědilo v roce 2004 od státu a postupně se zabývalo jejich náhradou. Čistírnu už dříve vybudovalo například v Mimoni, Pihelu, Dubé, Žandově, Horní Libchavě nebo Jablonném v Podještědí a investovalo do nich miliony korun.

„Jsem v kontaktu se svými spoluobčany, a tak mohu informovat, že nové čističky v plné míře fungují a lidé jsou spokojeni,“ potvrdila změnu k lepšímu starostka obce Stružnice Monika Habartová. Ves i s částí Jezvé leží na Ploučnici a patří k těm, které nemají kanalizaci. Ve vsi tak byla řada nefungujících děravých septiků. Veřejným tajemstvím tady bylo, že ze spousty starých domů vytékaly splašky rovnou do řeky. Podle starostky už v obci problém kanalizace probírali řadu let, ale na její stavbu obec neměla dost peněz.

ZŠ na Ladech v České Lípě získává na kráse a dokonalosti. Stavební práce už výuku neohrozí. Město modernizace přijde na 90 milionů korun.
Proměna školy míří do finále. ZŠ na Ladech získává na kráse a dokonalosti

Bytové družstvo pod tlakem nařízení odboru životního prostředí o okamžitém zaslepení septiků a pokut za neoprávněné vypouštění odpadních vod muselo septiky přeměnit na domovní čistírny odpadních vod. „Konec čekání na přísliby obecních kanalizací, konec výmluv na drahá řešení, konec poukazování na to, že ostatní v obci také nečistí a beztrestně vypouští. Všechny tuto „důvody“ se staly ve světle nákladů za vývozy nepodstatnými,“ sdělil Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického úseku OSBD. „V první fázi jsme museli septiky ze dne na den zaslepit a začít vyvážet. Znamenalo to zvýšení ceny vody až na osminásobek předešlé ceny, což museli platit uživatelé postižených bytů,“ doplnil.

Podle technika takto bylo postiženo 95 bytů v šesti lokalitách. „Dále to znamenalo v co nejkratší době zajistit projektovou a realizační kapacitu na šest vodoprávních řízení a výrobu a usazení šesti čističek,“ vzpomínal Kouřimský. V době čekání na vyrobení čistíren a na vydání vodoprávního povolení oddělili dešťové vody od odpadních, vyměnili někde i půl století staré kanalizační potrubí, vyřešili majetkové vztahy k pozemkům a vyřídili věcná břemena pro uložení potrubí.

„Prakticky všude byly do septiků svedeny i dešťové vody, v některých lokalitách se do septiků hrnula spodní voda a plnila septik s drahým vývozem,“ připomněl Kouřimský a vyčíslil, že z hlediska nákladů šlo o akce, které stály dohromady 6,7 milionů korun.

Z toho 2 030 788 Kč je přímý náklad na samotné čistírny. Dalších 2 874 642 Kč stály stavební práce kolem usazení a zprovoznění čistíren. Domy uhradily necelý milion a půl za přepojování dešťové kanalizace, zaslepení septiku a za novou splaškovou kanalizaci. Poslední část nákladů ve výši přes 300 tisíc korun je za projektovou dokumentaci, zaměření a vodoprávní řízení, nákup pozemků.

Lidé žasnou nad ztracenou tváří města. Ukazují jim ji dokonalé fotomontáže.
Lidé žasnou nad starou Lípou. Výstava v ulicích ukazuje místa zničená požárem

„Protože šlo o mimořádnou situaci, došlo představenstvo družstva k mimořádnému rozhodnutí, že obyvatelům dotčených domů umožnilo šestiletou bezúročnou mimořádnou splátku z fondu oprav,“ sdělil Vlastimil Kouřimský. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa spravuje v 31 obcích a městech okresu Česká Lípa více než 10 tisíc bytů. Ve Stružnici jde o dva větší a tři menší domy s více byty.

Odpadní vody v lokalitách, kde není vybudovaná veřejná kanalizace, lze buďto řádně čistit v čistících zařízeních a vypouštět a to v souladu s platným povolením k vypouštění odpadních vod, popřípadě z certifikovaných ČOV, které splňují nařízení vlády k vypouštění odpadních vod, anebo jímat v žumpách a pravidelně je vyvážet.

Doklady o vyvážení si musí lidé uschovat pro případnou kontrolu ze strany státní správy. Kdo doklady nemá, posuzuje se to tak, jako kdyby jímku nevyvezl a vypustil odpadní vody přímo do životního prostředí.