2. Otázka: Které variantě silnice R 35 dáváte přednost?

Deník bude vám, čtenářům, přinášet předvolební anketu s jedničkami kandidátek politických stran a hnutí. Všichni dostali stejné otázky a na odpovědi mají vyhrazený stejný prostor. Chybí ovšem ti, kteří na naši výzvu nereagovali.

Za Liberecký kraj do sněmovny kandiduje 18 politických stran a hnutí. Volby se konají v pátek 28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič si bude moci vybrat pouze jedinou stranu. V ní pak má možnost zakroužkovat nejvýš 4 kandidáty, uvedené na témže hlasovacím lístku, kterým dává přednost.

Ivan Bartoš
Česká pirátská strana

Tato věc je příliš zatížena emocemi.
Každá z variant má svá pro i proti. Před jakýmkoliv rozhodování bych věnoval zhruba 4 až 6 měsíců důkladné analýze a veřejné diskusi.
Nevylučoval bych využití místních referend se silou poradního hlasu.

Roman Kumpošt
KDU – ČSL

S výjimkou rychlostní komunikace Liberec–Praha nedisponuje region kvalitní dopravní infrastrukturou a spojením s okolními kraji i zahraničím.
Domnívám se, že z ekonomického hlediska, budování nových pracovních příležitostí, pohybu zboží i pracovní síly, ale také podpory turistického ruchu by mu nejvíce prospěla nejsevernější navrhovaná varianta R 35.

Věra Dunajčíková
Strana práv občanů – Zemanovci

Rozhodnout musí odborníci, musí zvážit dopad na lidi, zde bydlící, na životní prostředí, nákladovost a zcela určitě i přínos. Vyhlásila bych referendum, neboť řešení předmětu státními orgány je sice legální, ale vyjádření se k němu těmi jichž se řešení bezprostředně dotýká je zcela legitimní. Občané musí zvážit, zda chtějí dýchat čerstvý vzduch a pít čistou vodu.

Zdeněk Mach
ODS

V tolik diskutované silnici R 35 bych dal přednost variantě, která nejméně zatěžuje životní prostředí a nejvíce vyhovuje dopravě a je cenově dostupná, aby mohla co nejdříve řešit současné problémy občanů žijících v dané lokalitě.
Podle mě dostupných informací těmto požadavkům nejvíce vyhovuje severní varianta.

Zuzana Chytrá
Suverenita

Jednoznačně dávám v této otázce přednost jižní variantě silnice R 35.
Je sice asi o 20 kilometrů delší, než severní varianta, ale je zhruba o 5 miliard levnější a nedevastuje chráněnou krajinnou oblast a geopark UNESCO Český Ráj. Jižní varianta bude šetrnější k přírodě a životnímu prostředí a bude mít menší negativní dopad na život obyvatelstva v této oblasti.

Marie Nedvědová
KSČM

Žádné variantě bych nedala přednost. Nemyslím si, že by R 35 byla v dnešní situaci potřeba. Z Liberce do Hradce králové vede dálnice přes Prahu, což se dá ujet za dvě hodiny. Pokud by se záhajila výstavba silnice přes chráněné krajinné území Českého ráje, tak mi to nepřipadá jako ochrana území. Myslím, že je nutno více myslet na budoucnost, než podléhat momentálním potřebám a zájmům.

Václav Horáček
TOP 09

Nemůžu se přiklonit zatím k žádné navržené variantě.
Celý projekt nebyl dostatečně projednán na všech úrovních, zvláště s dotčenými obcemi.
Není proto možné jen tak jednoduše zvolit některou z variant, která ovlivní život mnoha lidí na desítky let.

Pavel Ploc
ČSSD

Jižní variantě. Jsem přesvědčen, že realizace této varianty v co nejkratším čase by byla nejefektivnější, nejhospodárnější a nejúčelnější vynaložení financí z veřejných rozpočtů. Řešila by současnou kritickou dopravní situaci jak v obcích a městech dotčených v úseku Turnov – Jičín, tak i v úseku Mladá Boleslav – Jičín. Nejhorší variantou by však bylo tuto situaci neřešit vůbec.

Martin Hrnčíř
Strana svobodných občanů

Rozhodně jsem pro severní variantu, co možná nejblíže stopě dnešní silnice Jičín - Turnov. Její výstavbu nebrzdí místní občané, ale všelijací rádoby ekologové z Prahy. Oni by nás tu nejraději viděli jezdit na polních cestách s povozy taženými koňmi, aby se sem mohli sami jezdit kochat nedotčenou krajinou a hlavně technickým pokrokem nedotčenými lidmi. Jižní varianta kolem Sobotky je nesmysl.

Martina Pokorná
Strana zelených

Jižní varianta je levnější a má méně škodlivé dopady na obyvatelstvo a přírodu v této oblasti.
Severní varianta je pro nás nepř ijatelná z důvodu jejího průchodu Turnovem a znehodnocením turisticky atraktivního regionu Českého ráje. Severní variantu navíc stejně jako superseverní odmítají dotčené obce.

Vladislav Hron
Občané cz.

Variantě severní – trasa s obchvaty zastavěných území dotčených obcí je vedena v kontextu stávající silnice I/35 mimo vymezené hranice Českého ráje.

Eduard Seibert
Pravý Blok

Když vznikl kraj, navrhl jsem do zpracování ÚP kraje Lbc návrh komunikace alpského typu, která by spojovala hranice s Německem a Trutnovem a připojovala města Liberec, Jablonec, Desnou, Tanvald, Semily a dále na Hradec (odbočka na spojnici rekreačních středisek Harrachov, Rokytnici, Špindl a Pec pod Sněžkou, ale i Karpacz, Trutnov). Jsem pro superseverní variantu.

Petr Skokan
Věci veřejné

Přednost bych dal té variantě, která bude dostatečně projednána se všemi dotčenými občany a institucemi.
O komunikaci R 35 se stále častěji píše a stále méně jedná. Bohužel pro příznivce i odpůrce jakékoliv z variant.
To vše ke škodě řidičů, motoristů, obyvatel, ale i životního prostředí. Za toto „nejednání“ nakonec zaplatíme všichni.
Ceny se rok od roku zvyšují a poškozování životního prostředí stávající silnicí I/35 pokračuje.