3. otázka: Jak byste řešili dluh po mistrovství v Liberci?

Liberecký deník od pátka, 30. 4. v průběhu dalších tří týdnů bude vám, čtenářům, přinášet předvolební anketu s jedničkami kandidátek politických stran a hnutí. Všichni dostali stejné otázky a na odpovědi mají vyhrazený stejný prostor. Chybí ovšem ti, kteří na naši výzvu nereagovali.

Za Liberecký kraj do sněmovny kandiduje 18 politických stran a hnutí. Volby se konají v pátek 28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič si bude moci vybrat pouze jedinou stranu. V ní pak má možnost zakroužkovat nejvýš 4 kandidáty, uvedené na témže hlasovacím lístku, kterým dává přednost.

Ivan Bartoš
Česká pirátská strana
Kdo by měl dluh, který po sobě zanechalo Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009, zaplatit?
Reálně lidé kolem Kateřiny Neumannové a liberecká radnice. Ideálně ze své kapsy odpovědní pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a liberecké radnice.


Věra Dunajčíková
Strana práv občanů – Zemanovci
Tyto dluhy by měly být obchodním partnerům zcela jistě uhrazeny. Dluhy jdou, bohužel, za Kateřinou Neumannovou jako manažerkou akce. Je však otázkou, a to SPOZ neví, zda zde byla garance státu. Pokud ano, ať vláda dluhy uhradí, pokud ne, je potřeba prověřit obsah všech smluv a vyvodit z toho konkrétní důsledky. Jsem rodačka z Vesce. Ve Vesci jsem se spíše chodila koupat do rybníka Tajchmile.

Zuzana Chytrá
Suverenita
Dluh vznikl špatným manažerským vedením a patrně, jak již se stalo v Liberci zvykem, korupčním jednáním zástupců organizačního výboru (nejasné postavení pana Jindry). Na to ukazuje účelové rozdělování jednotlivých stavebních a ostatních zakázek, a tím obcházení „zákona o zadávání veřejných zakázek“. Doporučuji vše řádně vyšetřit a vyvodit osobní finanční zodpovědnost těch, kteří smlouvy podepsali.

Václav Horáček
TOP 09
Jednoznačně bych požadoval, aby dluhy, které po sobě zanechalo Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009, zaplatilo občanské sdružení v čele s paní Kateřinou Neumannovou. Bohužel určitá spoluúčast za dluhy padá i na město Liberec. Podle mého názoru je nutné z této akce vyvodit osobní odpovědnost řídících manažerů projektu.

Martin Hrnčíř
Strana svobodných občanů
Samozřejmě to musí zaplatit organizátoři v čele s Kateřinou Neumannovou ze svých peněz. No a pokud je nemají a nemají majetek v takové ceně k exekuci, tak neprozíraví věřitelé přijdou o své peníze. Tečka. To mě netrápí. Trápí mě, že se do toho megalomanského nesmyslu nalily zbytečně stamiliony ze státní, krajské a městské kasy, tedy peníze nás, daňových poplatníků, a tím se zvýšilo o stovky milionů zadlužení státu.

Vladislav Hron
Občané.cz
V této souvislosti se mi nelíbí negativistická kampaň, vedená v průběhu šampionátu i po jeho ukončení. V ostatních státech jsou takové příležitosti hodnoceny na úrovni zdravého optimismu.
Nejsou mi známy důvody odvolání realizačního týmu mistrovství v lyžování krátce před zahájením a nepřiměřeně malé prezentace takto významné akce - zde bych hledal viníky fiaska.

Roman Kumpošt
KDU – ČSL
V každé slušné společnosti bývá zvykem, že k dluhům se přihlásí a také je uhradí ti, kteří je způsobili.

Zdeněk Mach
ODS
Dluhy se ve slušné společnosti musí platit. Podílet by se měli všichni, kteří se podíleli na organizaci mistrovství světa v Liberci, tedy stát, kraj, město, lyžařský svaz, organizační výbor.

Marie Nedvědová
KSČM
Akce byla pojata od začátku špatným způsobem a neměl ji nést na svých bedrech jen jeden kraj. Byla celostátního významu a měla být od prvopočátku pod kontrolou ministerstev financí, školství a tělovýchovy. Kdyby tomu tak bylo, určitě by dluh nenarostl do takovéto výše. Stát by se k tomu měl postavit čelem, dluh vyrovnat a případně vymáhat po odpovědných osobách v případě zjištění zavinění neoprávněných výplat.

Jindřich Nestler
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Je s podivem, že orgány činné v trestním řízení zde prakticky nedělají nic. Však oni to daňoví poplatníci zaplatí! Pokud obyčejný člověk bude dlužit za elektriku, přijede k němu komando. Když nezaplatíte 50 korun za telefon, po letech budete dlužit statisíce. Exekutoři se s vámi nemazlí. To ale není případ organizátorů MS v Liberci. Tam se chodí kolem po špičkách a raději se o tom nemluví vůbec.

Pavel Ploc
ČSSD
Jde o dluhy běžného rozpočtu na uspořádání vlastní lyžařské akce. Tady je nepochopitelné, že stát si dovolil bez jakýchkoliv záruk podpořit jednoznačně ziskový komerční projekt, a přesto končí v dluzích.
Za tyto dluhy nesou odpovědnost statutární členové organizačního výboru Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. V právním a slušném státě platí dluhy ti, kteří je nadělali.

Martina Pokorná
Strana zelených
Dluhy, které po sobě zanechalo Mistrovství v klasickém lyžování Liberec 2009, by měl zaplatit pořadatel mistrovství.

Eduard Seibert
Pravý Blok
Jako dobrovolník na MS jsem ho celé vnímal také jako zástěrku k naplnění “číchsi“ kapes. Čachry s pozemky před MS ve Vesci, už umístění do Vesce, neperspektivní využití areálu, nekvalitní provedení – neklopené zatáčky asfalt. chodníků, chybějící odvodnění, stadion mohl mít tribuny ze zemních valů a ne tribuny montované, atd. Jistěže MS nebylo jen vyzvednutím osoby Katky, ale i její odpovědností – hlavně jejích vyzdvihovatelů a zlatokopů.

Petr Skokan
Věci veřejné
Každopádně by měl dluhy po mistrovství zaplatit stát. Expremiér Topolánek v závěru příprav tvrdou rukou odstranil původní tým, vedený Romanem Kumpoštem, který mistrovství dlouho připravoval a dosadil „své“ lidi.
Věřitelům ale nelze říkat, že to byla jiná vláda s jiným premiérem. To neobstojí. Vláda by měla rychle projednat závěrečnou zprávu ministryně a rozhodnout. I rychlost rozhodnutí, byť by bylo negativní, pomůže.

Otto Jarolímek
KONS
Dluh by měli uhradit především ti, kteří jej způsobili, tedy agentura, jež liberecké MS v klasickém lyžování pořádala. Pokud přesto nakonec dojde k nějaké sanaci ze strany státu, měla by být spojena s postihem konkrétních provinilců. Pořádání vrcholných sportovních podniků by mělo být svěřováno sportovním svazům.