Již několik let zde lidé mají možnost zúčastnit se třídění komunálního odpadu do pytlů označených čárovými kódy. Podle počtu kilogramů, které natřídí, se jim odečítá určitá částka z poplatku za svoz komunálního odpadu v dalším roce.

,,Princip spočívá v tom, že lidé třídí odpad do pytlů s čárovým kódem. Ten slouží jako variabilní symbol k jejich účtu. Následně po zvážení pytle a přečtení kódu čtečkou se jim na účet připočte částka za každý kilogram vytříděného odpadu. Výsledná hodnota za sběrové období je pak odečtena z poplatku za svoz komunálního odpadu,“ vysvětlil celý systém Petr Škop, vedoucí oddělení technických služeb a komunálního odpadu MěÚ v Novém Boru.

Často se po zapojení do programu třídění lidem stává, že další rok neplatí za svoz odpadu téměř nic, ušetří tak až 500 Kč. Podle Škopa se může do akce zapojit každý, je jen potřeba zaregistrovat se a zaplatit poplatek za odpad v aktuálním roce. Nyní je do celé akce zapojeno 570 Novoborských.

Je to o 100 lidí více, než loni. Svědomitost zdejších lidí v třídění odpadu dokazuje i fakt, že se Nový Bor umístil na druhém místě v krajské soutěži O zlatou popelnici. Měst, která umožňují obyvatelům třídit odpad do pytlů s čárovým kódem, je v republice včetně Nového Boru pět.

„Obyvatelům našeho města patří velký dík, za to, že jim není lhostejná ochrana životního prostředí. O tom svědčí především fakt, že do programu separace odpadu do pytlů s čárovými kódy je v současnosti zapojeno 570 občanů a to je o sto více, než loni,“ sdělila Stanislava Silná, místostarostka Nového Boru.

Ta pak věcným darem ocenila snahu těch nejlepších sběračů přímo v prostorách novoborské radnice. Letošním suverénním vítězem se stal Zdeněk Blažka, pomyslné stříbro získala Andrea Hovbelová a stupně vítězů doplnila ještě Martina Klímová. Čtvrté a páté místo patří Petru Kučerovi a Mečislavu Celjakovi. O šesté místo se díky shodnému výsledku podělili Zdenka Dvořáková s Milanem Smolíkem a Irenou Smolíkovou. Top desítku pak uzavřeli Antonín Růžička a Stanislav Bažík.

Jana Maněnová