Organizace Člověk v tísni se na základě zveřejněných informací v Deníku začíná zajímat o českolipské sídliště Sever. Nebezpečně rychle tu vzniká ghetto plné sociálně slabých, nepřizpůsobivých a převážně romských obyvatel.
Jejich zájem o dění na sídlišti se zvýšil především proto, že se společností, která domy vlastní, má Člověk v tísni neblahé zkušenosti z Ústí nad Labem. Tímto společným majitelem je firma Spobyt, která je stoprocentním vlastníkem společnosti Byty Česká Lípa. Spobyt nakoupil od města v Ústí nad Labem bytové domy. Ty se pak staly útočištěm sociálně slabých Romů stejně tak jako tomu začíná být také v České Lípě.
Zkušenosti z Ústí nad Labem ukazují, že tento trend neskýtá nic dobrého ani pro českolipské sídliště Sever a jeho původní obyvatele, ale ani pro nově nastěhované sociálně slabé nájemníky.
„Zvýšená kriminalita a nepořádek v ulicích je jen začátek problému. Pokud vše proběhne stejně jako v nechvalně známé ústecké čtvrti Předlice, mohou noví nájemníci co nevidět očekávat nabídku od majitele domů. Společnost jiml nabídne koupi bytů, v nichž žijí, za takových podmínek, které si samozřejmě nemohou vůbec dovolit,“ říká Miroslav Brož z ústecké pobočky organizace Člověka v tísni.

„Byty nikdo nekoupí a na řadu přijde nabídka odprodeje nějakému bohatému romskému podnikateli, který koupí celý dům a nájemníkům nasadí tak vysoké nájmy, které nemohou nikdy zaplatit,“ dodává s tím, že pak už je jen krůček k tomu, aby se na sídlišti rozmohla lichva, drogy a ještě více kriminalita.
Myšlence, že domy prodají, se však společnost Spobyt, potažmo Byty Česká Lípa, brání. „Společnost Byty Česká Lípa bude byty dále pronajímat. Po úplné deregulaci nájemného budou zahájeny větší investice, které přinesou zkvalitnění stávajícího bydlení,“ odpověděl mediální zástupce společnostní na otázku, co s domy na sídlišti Sever do budoucna jejich majitel zamýšlí.
Zástupce organizace Člověk v tísni však oponuje: „Že domy nebudou prodávat, sliboval Spobyt v Ústí nad Labem také. Skutečnost se však ukázala naprosto opačná. Domy prodali a nový majitel nasadil nájemné ve výši až devět tisíc za jednopokojový byt,“ říká Miroslav Brož. „Doufám, že se v tomto případě mýlím, ale obávám se, že nikoli a že Česká Lípa stojí před velkou sociální krizí,“ dodává s tím, že organizace Člověk v tísni má omezené prostředky a nemůže se o celou věc zajímat tak, jak by chtěla.
Apeluje proto na neziskové organizace a především na město, aby se věcí začalo velmi vážně zabývat. „Není pravdou, že město nemůže s věcí nic dělat. Přestože není majitelem domů, nemusí jen tiše přihlížet jejich devastování a vzniku ghetta,“ vysvětluje Miroslav Brož. „Město má dostatek zákonných prostředků, jak proti vznikajícím ghettu zasáhnout. Neustálé kontroly ze strany hygieny, stavebního úřadu a sociálních pracovníků by majitele domů přinutily nenechat ghetto vytvářet,“ dodává na závěr s tím, že Člověk v tísni je samozřejmě připraven poskytnou potřebné poradenské služby v této oblasti.
Podle Miroslava Brože už by město nemělo váhat a mělo by zahájit kroky, které povedou nejen k tomu, aby současný majitel své domy neprodával, ale mělo by se už začít více zajímat o nově nastěhované sociálně slabé občany. Na mysli má více terénních pracovníků, vytváření různých klubů, větší nabídku volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin a další podobné kroky, které povedou k začlenění sociálně slabých do společnosti.